wz

MOJE ŘEKY

V roce 2001 jsem začal jezdit na kole expedice do západní Evropy. Průvodci mi byly velké evropské řeky Labe, Odra, Rýn, Mohan... (O těchto cestách vypráví stránka www.dodogo.webz.cz.) Když jsem proto o dva roky později hledal novou motivaci pro jarní, resp. podzimní víkendové výlety, přímo se nabízelo, abych poznal i řeky doma v České republice. V letech 2003 a 2004 to bylo nejprve deset největších řek na Moravě. Projekt se později rozrůstal, až nakonec dosáhl nynější podoby - obrázků ze dvou set největších řek v České republice. Kromě výletů na kole se některé toky staly i cílem pěších výprav v zimních měsících.

Zpočátku mi s řazením řek pomáhal jeden kamarád, jen obtížně jsem hledal informace na internetu. Tady mi hodně pomohla www.wikipedia.cz a její německá a polská mutace. Už méně jsem mohl využít vodáckou stránku www.raft.cz, protože ji zajímaly jen splavné části řek. Dlouho mi unikal Zeměpisný lexikon ČSR - Vodní toky a nádrže od kolektivu autorů v čele s Vladimírem Vlčkem (nakladatelství Academia, Praha 1984). Znovu toto téma zpracoval Miroslav Štefáček v Encyklopedii vodních toků Čech, Moravy a Slezska (nakladatelství Baset, Praha 2008). V roce 2005 jsem u televizního cyklu Zpět k pramenům zjistil, že podobný nápad měl i jeho autor Bedřich Ludvík. Proto jsem uvítal, když cyklus dostal také knižní podobu. Další informace jsem našel rovněž v encyklopediích Česko (nakladatelství Euromedia Group k.s., Praha 2005) a v 1. díle Ottovy encyklopedie České republiky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006).

Připojená tabulka představuje základní údaje o jednotlivých řekách v celkovém přehledu. Na jednotlivých stránkách jsou potom údaje o řekách doplněny o čtrnáct obrázků, které se pokoušejí zachytit proměny toků a zajímavá místa na nich. Jen pro orientaci je uveden vždy měsíc a rok, kdy jsem řeku navštívil a pořídil fotografie. 

Do tabulky byly zařazeny všechny řeky, které na území České republiky zasahují alespoň jednou pětinou toku (např. Flöha nebo Stěnava). Do tabulky nebyly zahrnuty řeky Spréva (Spree - z 382 km má na území ČR 3),  Bobr (z 272 km 3), Bílý Halštrov (Weisse Elster - z 270 km 10), Řezná (Regen - ze 165 km 8), Freiberská Mulda (ze 124 km 6)*, Schwarzach (ze 75 km 11), Divoká Bystřice (Wilde Weisseritz - z 63 km 6) a Mohelnice (Müglitz - z 49 km 5). Svou délkou by do tabulky patřily i některé člověkem uměle vytvořené vodoteče: Baťův kanál na řece Moravě (52 km), Švarcenberský plavební kanál na Šumavě (51 km), Zlatá stoka vyvedená z Lužnice, aby napájela Třeboňskou rybniční soustavu (47 km), Podkrušnohorský přivaděč spojující Ohři s Bílinou (32 km) a Opatovický kanál na Labi (30 km).

Abecední seznam vlevo umožňuje rychle se mezi jednotlivými řekami přesouvat.  U všech řek vedle názvu uvádím v závorce i do které řeky ústí, kromě Labe a Odry, našich jediných dvou toků prvního řádu. Projekt neustále doplňuji. Některé výlety se úplně nepovedly a u daných řek chybí jeden, dva obrázky. S každou další výpravou budou tabulky postupně přidávány, případně budou doplňovány chybějící obrázky. V roce 2017 byly zdokumentovány Černá (přítok Flöhy) a Rybný potok (Gottleuba); v roce 2018 Černá (přítok Malše), Černovický p., Dírenský p., Chotovinský p., Konopišťský p., Koštěnický p., Merklínka a Ostružná.   

- - -

* Freiberská Mulda vytváří s Cvikovskou Muldou (délka 166 km) u Grossbothenu řeku Muldu a společně tečou dalších 124 km, než u Rösslau zaústí do Labe.