TŘEMOŠNÁ

 

01kral.jpg (76251 bytes) 02melchior.jpg (76928 bytes) 03cban.jpg (77216 bytes) 04podmokly.jpg (76382 bytes) 15klenovice.jpg (76799 bytes)

Okolí Karlova Dvora

Melchiorova Huť

Čbán

Podmokly

Klenovice

Pramen: sz. od Čbánu, 566 m n. m.

Ústí zleva do: Berounky u Kaceřova, 279 m n. m.

Délka: 41,2 km

Plocha povodí: 249,3 km2

Nejdelší přítoky: Dobříčský p. (asi 5,5 km), Býkovský p. (asi 4,5 km), Bílý p. (též Kamenice, asi 5 km), Bělá (20,8 km), Žilovský p. (asi 5 km), Nekmířský p. (8 km), Zlatý p. (asi 8 km)

Od Karlova (nebo Králova?) dvora mě žlutá turistická značka nasměrovala k jihovýchodu na jednu z asfaltovaných lesních cest. Po ní jsem popojel asi kilometr na jednu z četných křižovatek. Podle základní vodohospodářské mapy měl být pod ní pramen Třemošné. A skutečně jsem v klínu cest našel odvodňovací strouhu, kterou tekla voda. Ta však sbírala svou vodu z příkopů kolem cest a v přesyceném lese jimi zurčely pramínky. Musel bych tady být v období sucha, abych viděl jejich konec. Od pramene jsem lesní cestou pokračoval k Melchiorově Huti. Na místě původní osady vyrostlo rekreační středisko. V umělé požární nádrži se Třemošná spojovala s prvním větším přítokem a současně druhou možnou zdrojnicí. Asfaltovanou lesní cestou jsem dojel až do Čbánu. Z něj jsem šlapal mírně zvlněnými poli nad úzkým, ne příliš hlubokým údolím říčky většinou po silnici č. 20 do Všerub. Ve Všerubech jsem odbočil na místní silničky. Sledovaly tok říčky v lukách a polích poměrně úzkým údolím mezi nízkými, zčásti zalesněnými svahy. Jediným větším městečkem na toku byla Třemošná. Za Třemošnou mě obklopil les. U České Břízy jsem se poprvé setkal s nízkou skalkou. Údolí se zúžilo. Sjel jsem z místní silnice na stezku pro pěší značenou žlutě. Ta mě protáhla úzkým hrdlem po úpatí zalesněného svahu, z lesa na protějším břehu občas vykoukla malá skalka. Asi po jednom kilometru u Žichlic se údolí opět pootevřelo a na břeh se vrátily louky a pole. Nad vesnicí vyrostla malá chatová osada, pod ní byl bývalý mlýn proměněn v malou továrnu. Žlutá turistická značka mě vedla upravenou polní cestou až do Chotiné. Z ní jsem se po místní silnici kousek svezl na most pod Kaceřovem. Upravenou cestou úzkou loukou mezi zalesněnými svahy jsem potom dojel k ústí Třemošné do Berounky. Mohutný splav na Berounce se momentálně přestavoval a nahradily ho hromady hlíny a štěrku. Na protilehlém břehu stály budovy mlýna. Třemošná poklidně vplynula do velké řeky pod splavem. (září 2013)

05vseruby.jpg (77817 bytes)

Všeruby

 

06nekmirsky.jpg (76723 bytes)

Ústí Nekmířského p.

 

07ledce.jpg (76811 bytes)

Ledce

+

08bela.jpg (76665 bytes)

Ústí Bělé

12kacerov.jpg (76539 bytes) 16dobricsky.jpg (76771 bytes) 11zichlice.jpg (76559 bytes) 10briza.jpg (76419 bytes) 09tremosna.jpg (76969 bytes)

Ústi do Berounky u Kaceřova

Okolí Kaceřova

Žichlice

Česká Bříza

Třemošná