ŠATAVA

 

01hlina.jpg (83016 bytes) 15fialska.jpg (76600 bytes) 02prstice.jpg (75961 bytes) 16siluvky.jpg (76986 bytes) 03propadani.jpg (76389 bytes)

Pramen u Hlíny

Rybník Fialska

Prštice

Silůvky

Vysychání koryta v okolí Silůvek

Pramen: u Hlíny, 420 m n. m.

Ústí zprava do: Svratky u Pouzdřan, 170 m n. m.

Délka: 41,3 km

Plocha povodí: 117,1 km2

Nejdelší přítoky: Lejtna, Syrůvka

Říčka Šatava začíná suchým žlebem v lese za hájovnou Ve Špidlenách kousek od obce Hlína. Nejprve se v korytě zaleskne několik louží a teprve po chvíli se rozeběhne drobný potůček. Sleduje jej upravená lesní cesta. Na horním toku potoku pomáhají sbírat vodu dva rybníčky. Ten větší se jmenuje Fialska. První vesnicí na toku jsou Prštice s malým, účelově využitým barokním zámečkem. Kousek pod Silůvkami je Šatava celkem úhledný potok. Cestu vpřed si hledá úzkým údolím uprostřed polí mezi nízkými svahy. Po jeho břehu vede místní silnice. Jenže o zhruba kilometr níž koryto náhle vyschne. Zaplňuje se pouze při jarním tání a při velkých deštích. Až po zhruba šesti kilometrech v Bratčicích je zaplní jinak bezvýznamný potok Lejtna. Na okraji Ledců říčku dotvoří vlastně jediný přítok Syrůvka. Pod obcí meandruje Šatava úzkou loukou, nad pravým břehem šplhají pole, nad levým se mezi stromy rozložila zahrádkářská kolonie. Místní silničku vystřídala upravená polní cesta. Před Hrušovany napájí Šatava několik rybníků. Za obcí vytéká do ploché roviny polí a do jisté míry se mění v odvodňovací kanál. V tomto úseku cesty bezprostředně po jejím břehu nevedou. V okolí Vranovic se schovává v lužním lese. Na jeho okraji se vlévá do Svratky. Jenže na druhém konci louky se pod hrází objevuje „nová“ Šatava. V Plačkově lese se rozlévá do řady tůněk a mrtvých ramen. Až na poslední zhruba kilometr se mění v umělý kanál. Od toku Svratky jej odděluje pouze nízká hráz. Její korunu lze využít jako ne příliš pohodlnou cestu. Tento kanál je náhle uťat hrází nad soutokem Svratky s Jihlavou. (duben 2008)

04melcany.jpg (76210 bytes)

Suché koryto v Mělčanech

 

05bratcice.jpg (105194 bytes)

Ústí Lejtny u Bratčic

 

06ledce.jpg (76384 bytes)

Ústí Syrůvky v Ledcích

 

07hrusky.jpg (76032 bytes)

Hrušovany

12mlyny.jpg (77270 bytes) 11placek.jpg (76554 bytes) 10nova.jpg (75789 bytes) 09svratka.jpg (75732 bytes) 08unkovice.jpg (75479 bytes)

Konec "nové" Šatavy u Novomlýnských nádrží

Plačkův les

Začátek "nové" Šatavy

Původní ústí do Svratky u Vranovic

Unkovice