PRUDNIK

3

 

Pramen Zlatého potoka

3

 

Zlaté Hory

3

 

Siemków

666

Ústí do Osoblahy

u Studnice

Pramen: Chybí mi přesné podklady. Podle Vlčka vzniká Prudnik soutokem Zlatého potoka a potoka Braune (?). Podle map však Prudnik má samostatný pramen v okolí polského Konradowa (380 m.n.m.). Zlatý potok pramení v okolí Heřmanovic (660 m.n.m.)

Ústí zleva do: Osoblahy u Studnice, 205 m.n.m.

Délka: 42 km (Zlatý potok asi 25 km (v ČR 11), Prudnik asi 16 km, společně asi 17 km (v ČR 6))

Plocha povodí: 214 km2

Výlet: květen 2007

Pramen Prudniku

5

6

Slezské Pavlovice

Charbielin

5

6

Dytmarów

Wierzbow

5

4

 

Lipy

4

 

Město Prudnik

4

 

Soutok Zlatého potoka a Prudniku