DŘEVNICE

 

01trojak.jpg (79105 bytes) 02ppram.jpg (87324 bytes) 03hute.jpg (77745 bytes) 04kasava.jpg (76124 bytes) 15trnavka.jpg (76886 bytes)

Pod Trojákem

Pod Trojákem

Držková-Hutě

Kašava

Ústí Trnávky ve Slušovicích

Pramen: na Lúčkách (místní část Držkové), 510 m n. m.

Ústí zleva do: Moravy v Otrokovicích, 182 m n. m.

Délka: 42,3 km

Plocha povodí: 434,6 km2

Nejdelší přítoky: Racková (13,8 km), Fryštácký p. (13,7 km), Lutonínka (15,3 km), Všemínka (10,3 km), Trnávka (asi 11 km)

 

U Otrokovic jsem si ústí Dřevnice vyfotil nejprve z pravého břehu Moravy a potom z levého. Z Otrokovic do Malenovic jsem využil místní cyklostezku kolem nákupních center vlevo a pole vpravo. V Malenovicích na hradě sídli oblastní muzeum a pořádá pravidelné výstavy. Z Malenovic do Zlína jsem šlapal po pravém břehu Dřevnice. Moc mi to v místních čtvrtích nepomohlo, jedno osobní auto střídalo druhé. Údolí říčky se zúžilo, nad levým břehem se zvedal zalesněný svah, nad pravým do něj šplhala pole. Do centra Zlína jsem dojížděl kolem areálu bývalého Svitu. Zlín jsem po krátké prohlídce opouštěl po nábřeží Dřevnice a nemohl přehlédnout legendární Baťovy domky. I za městem jsem pokračoval po asfaltovaných cestách mimo hlavní silnici. Na pravém a na levém břehu se prakticky neustále střídaly domky vesnic a jen nerady přenechávaly kousek místa polím. Nad Lípou jsem odbočil po čtyřproudové silnici do Slušovic. Legendární agrokombinát dnes připomínalo panelové sídliště, monumentální budovy jezdeckého klubu a Moravia banky. Uprostřed dostihového oválu se rozložilo golfové hřiště. Prázdné haly kdysi jednolitého podniku si rozdělila řada menších firem. Areál končil u paty hráze vodní nádrže. Kolo jsem od ní vytlačil úzkou stezkou na silnici do Hrobic. I v dalších kilometrech jsem úporně zápolil s prudkým kopcem. Kousek za Hrobicemi jsem sjel zčásti lesem, zčásti mezi zahradami do Kašavy. Údolí říčky bylo uzoučké, na ním se zvedaly vysoké zalesněné kopce. Nejprve silnicí, poté úzkou asfaltovanou cestou jsem stoupal vzhůru. Na drobných loučkách ve svazích nad potokem se střídaly osamělé chaty a chalupy. Až na asi poslední dva kilometry jsem se skryl do lesa na upravenou cestu. Kousek pod chatou Na Trojáku, kde cesta vyústila na silnici, mě turistická značka poslala k prameni. Místní junáci jej sbírají do betonové skruže skryté v malé roubené boudě. O pár metrů níž nad cestou vyrobili dřevěnou hrázku s rourkou. Pod cestou se drobný potůček zahluboval do prudkého srázu úzkým žlíbkem. Od pramene jsem došlápl zbývajících pár stovek metrů k chatě. (duben 2008)

05slusovice.jpg (76281 bytes)

Slušovice

 

06lipa.jpg (75596 bytes)

Ústí Lutonínky u Lípy

 

16pritluky.jpg (76787 bytes)

Zlín-Přítluky

 

07frystacky.jpg (75571 bytes)

Ústí Fryštáckého p. ve Zlíně-Prštném

12otrokovice.jpg (75058 bytes) 11malenovice.jpg (76684 bytes) 10louky.jpg (77487 bytes) 09svit.jpg (75861 bytes) 08zlin.jpg (76282 bytes)

Ústí do Moravy v Otrokovicích

Zlín-Malenovice

Zlín-Louky

Zlín

Zlín