TRKMANKA

 

01jelen.jpg (77097 bytes) 02zdanice.jpg (75568 bytes) 15lovcicky.jpg (76460 bytes) 03drazuvky.jpg (77104 bytes) 04nasedlovice.jpg (76697 bytes)

U Zlatého jelena

Ždánice

Ústí Lovčického p.

Okolí Dražůvek

Okolí Násedlovic

Pramen: sz. od Ždánic,300 m n. m.

Ústí zleva do: Dyje u Podivína, 158 m n. m.

Délka: 42,3 km

Plocha povodí: 379,3 km2

Nejdelší přítoky: Trníček, Bílovický p., Čejčský p., Spálený p. (20,9 km), Lovčický p. (9,6 km)

 

Trkmanka pramení na hřebeni Ždánického lesa pod rozcestím U Zlatého jelena. Na tomto místě dříve stávala hájovna, dnes je tu malý dřevěný altán a partyzánský pomník z 2. světové války. Místo pramene říčky jsem tu však našel jen suché koryto. To jsem neupravenou lesní cestou sledoval asi kilometr, než se v něm objevila voda. Les se mezitím začal rozestupovat a v mezeře vznikla malá loučka. Už upravená cesta mě po ní dovedla do Ždánic. Trkmanka na okraji městečka se jako drobná stružka v polích místy až ztrácela v trávou zarostlém korytě. Ze Ždánic až do Velkých Pavlovic se charakter údolí neměnil. Nad oběma břehy se zvedaly nízké svahy, do nich šplhala různobarevná pole nebo řádky vinohradů. Svahy nebyly hladké, ale různě se vlnily. Trkmanka jako drobná říčka tekla zregulovaným, napřímeným korytem. Mezi Násedlovicemi a Terezínem silnice bezprostředně po břehu nevedla a musel jsem přes jeden z kopců nad ním. Za Terezínem jsem na chvíli odbočil na neupravené polní cesty, abych našel soutok Trkmanky a jejího největšího přítoku Spáleného potoka. Za Velkými Pavlovicemi jsem vyjel do ploché roviny Dyjsko-svrateckého úvalu. Říčka se mi ztratila uprostřed polí. Na jejím břehu jsem se zastavil pouze jednou a to na mostě na silnici č. 425 mezi Rakvicemi a Podivínem. Vrátil jsem se k ní až pod Podivínem. Přede mnou se táhla zregulovaným korytem úzká, drobná říčka. Po hrázi na jejím břehu jsem ji doprovodil zbývajícího asi půl kilometru k ústí do Dyje. (květen 2008)

05terezin.jpg (75790 bytes)

Ústí Spáleného p. u Terezína

 

06kobyli.jpg (76430 bytes)

Okolí Kobylí

 

07boretice.jpg (76219 bytes)

Okolí Bořetic

 

08pavlovice.jpg (75496 bytes)

Velké Pavlovice

12dyje.jpg (75631 bytes) 11vpoli.jpg (75774 bytes) 10podivin.jpg (75747 bytes) 09rakvice.jpg (75475 bytes) 16pavlovice.jpg (75760 bytes)

Ústí do Dyje u Podivína

Okolí Podivína

Podivín

Okolí Rakvic

Velké Pavlovice