MOHELKA

 

01marsovice.jpg (77126 bytes) 02pulecny.jpg (76478 bytes) 03rychnov.jpg (76400 bytes) 15radlo.jpg (76215 bytes) 04hodkovice.jpg (76156 bytes)

Maršovice

Pulečný

Památník pracovního tábora v Rychnově

Okolí Rádla

Hodkovice n. M.

Pramen: v Kokoníně, 605 m n. m.

Ústí zprava do: Jizery u Mohelnice n. J., 225 m n. m.

Délka: 43,2 km

Plocha povodí: 176,7 km2

Nejdelší přítoky: Malá Mohelka (12,8 km), Ještědka (11,7 km), Oharka (asi 9 km), Bezděčínský p. (asi 5 km), Jeřmanický p. (asi 3 km)

 

Mohelka ústí do Jizery v Mohelnici, vesnici s nádherným románským kostelem. Z ní jsem proti proudu říčky pomalu postupoval vzhůru a podle rozpisu sbíral obrázky mlýnů a mostů, vyhledal ústí Malé Mohelky a Ještědky. Údolí bylo poměrně úzké, říčka meandrovala uprostřed luk mezi zalesněnými svahy. Zhruba po dvaceti kilometrech jsem v Radimovicích zastavil pod monumentálním železničním viaduktem. Kousek výš ve svahu nad říčkou stál zámek Sychrov. Protože se mi nechtělo s turistickou značkou brodit mokrou vysokou trávou na úzkých pěšinách, vrátil jsem se od viaduktu asi tři kilometry k ústí Oharky u Klamorny. Oharku jsem potom sledoval vzhůru úzkým pásem luk mezi zalesněnými svahy. Potok se fakticky dotýká okraje Hodkovic, jejichž centrum se rozložilo za nízkým předělem na břehu Mohelky. Městečko mělo tradičně upravené náměstí s mariánským sloupem, kašnou a pseudoslohovou radnicí a v jedné z bočních uliček barokní kostel. Nad Hodkovicemi obsadila údolí říčky rychlostní komunikace do Liberce a mě nezbylo, než zdolat dlouhé, typicky horské stoupání rozptýlenou zástavbou a loukami do Záskalí. Z něj jsem upravenými cestami po modré turistické značce sjel do Jeřmanic. Kolem místního potoka mě cyklostezka dovedla až k jeho ústí do Mohelky pod mimoúrovňovou křižovatkou, na které se z rychlostní komunikace oddělovala silnice I. třídy do Jablonce. Jeřmanický potok byl pod silnicí sveden do podzemí a do Mohelky ústil z roury. Po jablonecké silnici jsem lesem šlapal do Rychnova. Údolí Mohelky pod městečkem překlenul další technicky zajímavý železniční viadukt. Proti nádraží stávala továrna na výrobu zaměřovací optiky. Pro tuto továrnu byl v sousedství za 2. světové války zřízen malý pracovní tábor. Jedna pamětní deska jej připomíná přímo za bránou areálu, druhá kousek stranou. Vyznačené základy budov mají zřejmě připomenout zajatecké baráky. Z Rychnova jsem se lesem posunul do Kokonína. Tam se mi Mohelka schovala mezi zahradami. Jen z příčných ulic jsem si mohl zkontrolovat, že šplhá výš a výš do poměrně příkrého svahu. Rodinné vily Kokonína a později Maršovic vystřídaly areály podniků a nad nimi les. Tak jsem se dostal až na odbočku k Černé Studnici. Potok tekl strouhami vedle silnice a ani nevím, kdy se mi rozdělil, najednou byl po obou stranách. Na východní straně končil sice níž, ale byl fotogeničtější než na západní. Vystýlalo jej spadané listí, rostla kolem něj tráva, dokonce se tu plazil slimák. Západní končil jako typický příkop u cesty. Z Maršovic jsem se vrátil do Kokonína a z něj pokračoval dolů k Lužické Nise do středu Jablonce. (srpen 2008)

05sychrov.jpg (75658 bytes)

Zámek Sychrov

 

06radostin.jpg (76732 bytes)

Radostín

 

07oharka.jpg (76776 bytes)

Ústí Oharky u Klamorny

 

16travnicek.jpg (76853 bytes)

Trávníček

12mohelnice.jpg (76356 bytes) 11mala.jpg (76431 bytes) 10burinsko.jpg (76415 bytes) 09podhora.jpg (76713 bytes) 08jestedka.jpg (76650 bytes)

Ústí do Jizery u Mohelnice n. J.

Ústí Malé Mohelky u Chocnějovic

Buřinsko

Podhora

Ústí Ještědky u Libíče