BEZDREVSKÝ POTOK

 

01smedec.jpg (82560 bytes) 02ujezdec.jpg (76391 bytes) 03lhenice.jpg (77284 bytes) 04brusna.jpg (76453 bytes) 05melhutka.jpg (76789 bytes)

Okolí Smědečku

Třešňový Újezdec

Lhenice

Brusná

Ústí Melhutky

Pramen: u Smědečku, 683 m n. m.

Ústí zleva do: Vltavy u Bavorovic, 374 m n. m.

Délka: 44,0 km

Plocha povodí: 335,6 km2

Nejdelší přítoky: Břehovský p. (asi 7 km), Pištínský p. (asi 11 km), Olešník (asi 11 km), Malovický p. (14 km), Třebánka (asi 9 km), Melhutka (13,5 km)

 

Bezdrevský potok ústí do Vltavy u Bavorovic v malém hájku stranou cest. Kousek před ústím ho překlenuje kamenný most zpevněný betonem. Z Bavorovic jsem šlapal asi dva kilometry po hlavní silnici do Hluboké. Z křižovatky jsem se propletl po asfaltovaných místních cestách malým lesíkem na hráz rybníka Bezdrev, druhého největšího rybníka v ČR. Protože mě zajímala ústí dvou významnějších přítoků – Břehovského potoka u Češňovic a Pištínského potoka u Zálužic –, místo přímé cesty do Zlivi po levém břehu jsem se motal uprostřed mírně zvlněných polí na pravém břehu střídavě po hlavních silnicích a po místních silničkách. U městečka Zliv jen úzká hráz oddělovala rybníky Zlívský a Bezdrev. Zlívský rybník Bezdrevský potok obtékal umělým kanálem. Ze Zlivi do Zbudova jsem poskakoval po panelové cestě uprostřed plochých polí a luk v doprovodu železnice kolem pomníku Jakuba Kubaty, vůdce selské rebelie z roku 1581. V okolí Zbudova jsem nerozmotal spleť kanálů a potoků mezi rybníky Zbudovským, Oblanovem, Olší a několika dalšími. V ní se mi ztratilo i ústí Malovického potoka. Ze Zbudova jsem se po hrázi mezi rybníky protáhl do Novosedel a mezi dalšími rybníky se pohyboval v mírně zvlněných polích. Cestou do Netolic jsem minul Lékařovu Lhotu a Podeřiště. Při dojezdu do městečka jsem přímo z mostu pozoroval soutok dvou drobných potoků Netolického (Bezdrevského) a Třebánky. Kromě tradičních pamětihodností Netolice lákají turisty i renesančním zámkem Kratochvíle. Obklopuje je i několik rybníků. Kolem jednoho z nich, Mnicha, jsem se vydal rybářskou stezkou po pravém břehu hledat ústí Melhutky. Stezka pokračovala i nad rybníkem malým lesíkem a přivedla mě k až k soutoku. Vzápětí se, pravděpodobně u areálu nějaké skládky, proměnila v širokou cestu, dostala asfaltový povrch a na malém návrší uprostřed polí vyústila na místní silnici. Po ní jsem sjel přes Lužici ke Grejnarovu. Ještě na pravém břehu potoka jsem po modré turistické značce odbočil na upravenou lesní cestu. U Brusenského mlýna jsem značku opustil a upravenou polní cestou se zhoupl z pravého břehu na levý do Brusného a po asfaltu se vrátil na silnici č. 122 před Lhenicemi. Obklopovala mě proměnlivá kopcovitá krajina vysočiny se střídajícími se políčky, pastvinami a chomáčky lesa, mezi kterými byly rozptýleny vesnice. Z městečka Lhenice jsem se přes údolí Bezdrevského potoka zhoupl do Vodic. V dalších kilometrech do Třešňového Újezdce si spíš asfaltovaná cesta než silnice hlídala vrstevnici po úbočí úzkého údolí s poměrně příkrými svahy. Bezprostředně na březích se prostíraly louky využívané jako pastviny, horní okraj lemoval les. Jak jsem se za Třešňovým Újezdcem blížil k prameni, bylo údolí mělčí a užší, ubývalo luk a přibývalo lesů. Kousek nad osadou Smědeček jsem na rozhraní pole a lesa kolo odstavil. Když jsem sestoupil k potoku, dopadlo to jako obvykle. Mapa končila jednoduchou stružkou, v terénu se potok sbíral z několika pramínků. Nad jejich soutokem jsem našel zbytek nějakého posedu. Dohledal jsem všechny tři pramínky a rozhodl se, že prostřední je nejvydatnější, tedy hlavní. (září 2012)

06netolice.jpg (76668 bytes)

Netolice

 

08lekar.jpg (76333 bytes)

Lékařova Lhota

 

09zbudov.jpg (75152 bytes)

Zbudovský rybník

 

15pomnik.jpg (76970 bytes)

Kubatův pomník

14vltava.jpg (77687 bytes) 13bavorovice.jpg (76916 bytes) 12bezdrev.jpg (77052 bytes) 11zliv.jpg (76489 bytes) 10kubata.jpg (76484 bytes)

Ústí do Vltavy u Bavorovic

Bavorovice

Pod rybníkem Bezdrev

Zliv

U Kubatova pomníku