MOŠTĚNKA

 

01studanka.jpg (76375 bytes) 02prah.jpg (80216 bytes) 17loukov.jpg (76785 bytes) 16vitonice.jpg (76273 bytes) 05blazice.jpg (76425 bytes)

Pramen Blazického p.

Dělící vodní práh

Ústí "sražené" vody do Libosvárky u Loukova

Na Blazickém p. ve Vítonicích

Soutok Blazického p. a Libosvárky, vznik Moštěnky

Pramen: na svazích Kelčského Javorníku nad Loukovem, 710 m n. m.

Ústí zleva do: Moravy u Kroměříže, 191 m n. m.

Délka: 44,5 km

Plocha povodí: 364 km2

Nejdelší přítoky: Kozrálka (15,3 km), Šišenka (11,2 km), Bystřička (17,7 km), Dolnonětčický p. (13,7 km), Libosvárka, Býškovický p.

 

Moštěnka sbírá svou vodu z řady drobných pramínků na severním úbočí Hostýnských vrchů. Hlavními zdrojnicemi říčky jsou Libosvárka a Blazický potok. V blízkosti rozcestí Jehelník nahoře na hřebeni jsem opustil zelenou turistickou značku a ponořil se do smrkového houští. Jím jsem se propletl k prameni Blazického potoka. Jako by mu cestu prorazil špičatý kámen v písčitém podloží pod nízkým břehem. Pro hledání pramene Libosvárky mi chyběl dostatek orientačních bodů a nejspíš by mě k němu nepustilo ani téměř neprostupné houští. Po zelené turistické značce jsem z hřebene sešel na úpatí. Kousek pod vrcholem vystřídal neprostupné smrčí světlý bukový les. Dole pod svahem jsem vyhledal dělící vodní práh na Blazickém potoce. Umělá hrázka rozdělovala koryto potoka na dva díly a část vody odváděla umělým kanálem pryč.

Mezi Loukovem, Osíčkem a Blazicemi jsem uprostřed polí přejížděl z údolí jednoho potoka do druhého, ohlížel se po majestátním hřebenu Hostýnských vrchů na jihu a pravidelně sbíral obrázky střídavě z Blazického potoka a Libosvárky. Kousek za Blazicemi jsem u bývalého mlýna našel soutok Blazického potoka s Libosvárkou a tím vznik Moštěnky. I pod Blazicemi bylo údolí Moštěnky nadále úzké, po obou březích stoupala pole, nad levým se na obzoru zvedal hřeben Hostýnských vrchů. Na okraji Dřevohostic dotvářely charakter říčky vody Bystřičky. U Prusů se objevily chmelnice. V okolí Beňova se mi naposledy připomněly drobné kopce. Za sousedními Horními Moštěnicemi se otevřela plochá rovina polí Hornomoravského úvalu. Říčka tekla uměle vytvořeným zregulovaným korytem a silnice ji opustily. Mezi jednotlivými vesnicemi jsem střídal místní silnice a polní cesty, odbočoval do polí a zase se vracel zpět. Tak jsem se postupně dostal do Plešovce. Kousek za vesnicí jsem v lužním lese vyhledal soutok Moštěnky s Malou Bečvou. Asi o kilometr dál, u Horních Zahrad před Kroměříží, jsem potom doprovodil Moštěnku do Moravy. Jejich vody se srážely, točily se spoustou vírů a chvíli trvalo, než se spojily ve společném korytě. (duben 2008)

05bystricka.jpg (77273 bytes)

Ústí Bystřičky

 

06drevo.jpg (76337 bytes)

Dřevohostice

 

07hradcanka.jpg (76553 bytes)

Ústí Hradčanky v Domaželicích

 

08kozralka.jpg (75538 bytes)

Ústí Kozrálky u Domaželic

13morava.jpg (76972 bytes) 12plesovec.jpg (75575 bytes) 11zalkovice.jpg (85296 bytes) 10vlkos.jpg (75341 bytes) 09benov.jpg (75643 bytes)

Ústí do Moravy u Kroměříže 

Ústí Malé Bečvy u Plešovce

Žalkovice

Vlkoš

Beňov