LIBOC

 

Pramen: jv. od Jeseně ve vojenském újezdu Hradiště, 685 m n. m.

Ústí zprava do: Ohře u Libočan, 210 m n. m.

Délka: 44,9 km

Plocha povodí: 339,4 km2

Nejdelší přítoky: Leska (23 km), Vintířovský p. (11,6 km), Růžový p., Dubá (7,3 km), Žďárský p., Pustý p.

 

Na okraji Libočan jsem odbočil po pravém břehu Liboce mezi zahrádky. Po pár metrech jsem stál nad soutokem této říčky s Ohří. Ohři kousek pod soutokem překlenoval most. Liboc teče uprostřed polí a chmelnic mělkým údolím. Do Libědic jsem šlapal po místních silničkách. V dalších kilometrech jsem si cestu zkracoval po tradičních polních cestách. Ve Vilémově jsem se vrátil na místní silničky. Západní obzor uzavírala hradba Doupovských hor. S přibývajícími kilometry mohutněla a dostávala konkrétnější obrysy. U Kadaňského Rohozce jsem drncnul přes železniční přejezd. Jak silnice, tak souběžná železniční trať po pár stovkách metrů končily u tabule: „Vojenský újezd Hradiště. Vstup zakázán.“ Železnice končila úplně, silnice se v újezdu ztrácela. Přes koleje jsem si našel cestu na sečenou louku, jeden její díl byl dokonce ohrazen. Jinou, neupravenou částí jsem se prodral na okraj lesa k malému splavu. Shodou okolností voda přepadávala přes kolmou stěnu. Nad splavem se odděloval umělý náhon. Říčka měla mělké koryto s kamenitým dnem i jakous takous šířku. Tady na hranici vojenského újezdu jsem svoje putování kolem říčky Liboc zhruba v její polovině ukončil. Abych mohl pokračovat výš, potřeboval bych povolení správce a případně jeho doprovod. Ani jedno jsem neměl. (září 2013)

 

08rohozec.jpg (76815 bytes)

Na hranici vojenského újezdu

 

07radechov.jpg (76582 bytes)

Radechov

 

06radonice.jpg (76649 bytes)

Radonice

01libocany.jpg (76615 bytes) 02zabokliky.jpg (76005 bytes) 03leska.jpg (76849 bytes) 04libedice.jpg (76870 bytes) 05vilemov.jpg (76672 bytes)

Ústí do Ohře u Libočan

Žabokliky

Ústí Lesky

Libědice

Vilémov