BLATA

 

01vilemov.jpg (94622 bytes) 02turisticky.jpg (76712 bytes) 03cakov.jpg (75689 bytes) 04senice.jpg (75796 bytes) 05namest.jpg (77242 bytes)

Fyzický pramen u Vilémova

Turistický pramen

Cakov

Senice na Hané

Náměšť na Hané

Pramen: s. od Vilémova, 440 m n. m.

Ústí zprava do: Moravy u Lobodic, 193 m n. m.

Délka: 45,1 km

Plocha povodí: 305,6 km2

Nejdelší přítoky: Romza, Deštný p., Zlatá stružka, Stouska, Šumice (23 km)

 

Ze Zářičí u Chropyně jsem odbočil na asfaltovanou cyklotrasu lužním lesem v meziříčí Malé Bečvy a Moravy. Po necelých pěti kilometrech jsem zastavil na mostě přes Moravu. Ani se mi nechtělo věřit, že vidím ústí Blaty. Proti široké a mohutné Moravě se drobná říčka úplně ztrácela. Na okraji blízkých Lobodic se u mlýna z Blaty odděloval náhon. Vypadalo to tak, že původní koryto bylo ponecháno jako vedlejší spojka a hlavní proud vody se valil náhonem. Ten ústí do Moravy až u Kojetína.

Blata byla po většinu toku drobná zregulovaná říčka bez výraznějších přítoků, která tekla plochou rovinou polí. Při cestě kolem ní jsem střídal místní silnice s polními cestami. Z Lobodic jsem po silnici šlapal přes Tovačov do Biskupic. V jejich okolí přitahoval pozornost kostel ve Věrovanech. Ze Štětovic do Duban jsem poskakoval po polních cestách. Asi v půli měla pod železničním náspem do Blaty ústit Romza. Našel jsem však jen suché koryto bez vody. Z Duban jsem pokračoval po místních silnicích. Na okraji plochých polí se začaly objevovat drobné kopce. V Lutíně mě už dlouho dopředu zdravila továrna na výrobu čerpadel svým vysokým komínem. V Těšeticích u soutoku Blaty a Šumice jsem nevěřil svým očím. Blata byla proti Šumici ubohá stružka a přesto to byla ona, kdo nesl jméno říčky dál. Dominantou jinak nevýrazné Náměště na Hané byl barokní zámek uprostřed kruhového parku na návrší nad Šumicí, proti němu zůstaly zbytky středověkého hradu. Za sousední Senicí mě obklopily kopce, za Seničkou se na okraji údolí objevil les. U Vilémova jsem objel sad a potom stoupal rozbitou lesní cestou kolem potoka k jeho prameni. Pro turisty byla upravena studánka s dřevěnou stříškou a malým posezením. Jenže skutečný pramen byl někde výš. Našel jsem ho na rozhraní lesa a pole jako vyústění meliorační roury. Skruž v poli mohla napovídat, že dříve snad byl ještě výš. (duben 2008)

06tesetice.jpg (76054 bytes)

Ústí Šumice u Těšetic

07lutin.jpg (75730 bytes)

Lutín

08bystrocice.jpg (75591 bytes)

Bystročice

09vrbatky.jpg (79843 bytes)

Okolí Vrbátek

14morava.jpg (76704 bytes) 13lobodice.jpg (76035 bytes) 12anin.jpg (75254 bytes) 11biskupice.jpg (76562 bytes) 10stetovice.jpg (90198 bytes)
Ústí do Moravy u Lobodic

Lobodice

Anín

Okolí Biskupic

Okolí Štětovic