OLŠAVA

 

01sanov.jpg (94931 bytes) 02podlesi.jpg (95176 bytes) 03bojkovice.jpg (75763 bytes) 04komenka.jpg (76182 bytes)

 

05komna.jpg (76321 bytes)

Okolí Šanova

Pitín-Podlesí

Bojkovice

Ústí Komenky v Bojkovicích

Památník J. A. Komněnského v Komni

Pramen: j. od Šanova, 585 m n. m.

Ústí zleva do: Moravy u Kostelan, 178 m n. m.

Délka: 46 km

Plocha povodí: 520 km2

Nejdelší přítoky: Holomňa (10,2 km), Nivnička (20,2 km), Šťavnice (23,5 km), Kladenka (13,2 km), Koménka (7,9 km)

 

Ze Slavičína jsem poli a pod vrcholem lesem vystoupal do Šanova. Ze Šanova jsem pokračoval stále vzhůru rozbitou cestou uprostřed luk na hřeben Bílých Karpat. Na rozhraní louky a lesa kousek před vrcholem kamenný pomník Leteckého srdce připomínal tragédii spojeneckého letadla sestřeleného na konci 2. světové války. Na hřebeni jsem se dal po červené turistické značce vpravo. Po necelém kilometru jsem zastavil u výrazné louže, ze které mířil proud vody dolů ze svahu. Byl jsem u pramene Olšavy. Nejprve rozbitou lesní, později asfaltovanou cestou jsem sjel z hřebene do Pitína. Z Pitína do Bojkovic jsem se překulil přes drobný kopec v polích. Pohled shora zdůraznil obě dominanty městečka: kostel a zámek Nový Světlov.

 

Z Bojkovic jsem odbočil do Komně. V cestě mi stály dva velmi nepříjemné kopce uprostřed luk. Vesnice samotná byla rozložena v úzkém údolí Komenky a šplhala vstříc hřebeni Bílých Karpat. Na návsi stála socha J. A. Komenského. Pamětní deska na žulovém balvanu mezi ní a moderní vilou připomínala, že v těchto místech stával dům, kde se J. A. Komenský narodil. Kousek výš po hlavní ulici mu v bývalé barokní sýpce z poloviny 18. století z bíle omítnutých dřevěných trámů upravili malý památník.

 

Z Bojkovic do Záhorovic jsem sjížděl úzkým údolím potoka mezi nízkými kopci uprostřed polí. Do Nezdenic a potom do Šumic na mě čekaly dva drobné, ale hodně nepříjemné kopce. Ze Šumic do Újezdce jsem využil budovanou cyklostezku. V Újezdci jsem našel soutok Olšavy se Šťavnicí. Po rušné hlavní silnici jsem od soutoku dorazil do centra Uherského Brodu. I on je označován za rodiště J. A. Komenského a v místním zámku mu zřídili muzeum.

 

Třetím z možných rodišť tohoto významného učence 17. století je asi pět kilometrů vzdálená Nivnice. Bývalý mlýn, kde se podle některých pramenů narodil, byl modernizován a proměněn v soukromé byty. Architekturu původního mlýna jsem poznal jen stěží. Pamětní síň byla umístěna v protilehlé škole.

 

Z Uherského Brodu jsem šlapal pohodlnou silnicí po úpatí nízkého kopce. Olšava byla zregulovaná ve způsobně upraveném korytě. Na jejích březích se převážně prostírala pole. V údolí si vedle místní silnice hledaly místo i silnice I. třídy a železnice. Dominantou Popovic podobně jako později Sadů byl kostelík na vrcholu drobného kopce. V Sadech jsem se propletl přes železniční trať a silnici první třídy na okraj Kunovic. Napříč přes celou obec jsem se dostal k areálu leteckého závodu. Tam jsem se přesunul po hodně nebezpečné lávce na pravý břeh a kamenitou cestou doskákal až k ústí. Pole vystřídal lužní les. Jak jsem se blížil k Moravě, vody v Olšavě přibývalo a v ústí byla téměř dvojnásobná. Přes soutok se otevíral zajímavý pohled na Kostelany na protilehlém břehu. Obzor uzavíral hřeben Chřibů a mezi stromy se dal zahlédnout i hrad Buchlov. (duben 2008)

06nezdenice.jpg (75871 bytes)

Okolí Nezdenic

 

07ujezdec.jpg (91953 bytes)

Ústí Šťávnice u Újezdce

 

08brod.jpg (75847 bytes)

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

 

09nivnicka.jpg (76028 bytes)

Ústí Nivničky v Uherském Brodě

14kostelany.jpg (75457 bytes) 13kunovice.jpg (75362 bytes) 12podoli.jpg (76039 bytes) 11hradcovice.jpg (76489 bytes) 10nivnice.jpg (76584 bytes)

Ústí do Moravy u Kostelan

Kunovice

Podolí

Okolí Hradčovic

Pomník J. A. Komenského v Nivnici