VOLYŇKA

 

01svetla.jpg (76072 bytes) 02medvedi.jpg (79914 bytes) 03vimperk.jpg (76432 bytes) 04pravetinsky.jpg (76410 bytes) 05spulka.jpg (75477 bytes)

Pod Světlou horou

Ústí Medvědího p.

Vimperk

Ústí Pravětínského p.

Ústí Spůlky

Pramen: jv. od Světlé hory nad Lipkou, 1 115 m n. m.

Ústí zprava do: Otavy ve Strakonicích, 388 m n. m.

Délka: 46,1 km

Plocha povodí: 413,1 km2

Nejdelší přítoky: Peklov (17,7 km), Bořanovský p. (12 km), Spůlka (19,2 km), Pravětínský p. (asi 7,5 km), Arnoštovský p. (asi 8 km)

 

Nad Horní Vltavicí na mě v lese čekal nejprve prudký kopec, ale brzy jej vystřídalo pohodlné šlapání po asfaltu vzhůru kolem Račího potoka. Další prudší úsek mě převedl přes rozhraní k pramenu Volyňky. Bylo to půvabné místo. Pod nízkou mezí pod cestou se třpytila čistá studánka s písčitým dnem napájená dvěma pramínky z nitra meze. Z ní odtékal potůček vstříc jehličnatým lesům. Od pramene jsem kolo vytlačil pod vrchol Světlé hory. I cesta dolů byla plná kořenů a kamenů. V dalších kilometrech jsem převážně sjížděl po asfaltovaných lesních cestách k Medvědímu potoku a kolem něj až k jeho ústí do Volyňky. Koryto Volyňky bylo kousek pod soutokem vyloženo kamennými deskami. Od soutoku jsem převážně rozbitými polními cestami vystoupal do Klášterce. Za vesnicí jsem se kousek svezl po okraji louky a potom kamenitou cestou sjel k Volyňce. Na jejím břehu jsem se napojil na asfaltovanou cestu kolem chat a chalup a s ní se dostal do Vimperku. Ve městě jsem se zdržel jeho prohlídkou. V dalších kilometrech si Volyňka razila cestu vpřed úzkým, převážně zalesněným údolím. Kolem vesnic si lidé vymýtili prstence polí. Z Vimperku až do Strakonic údolí říčky kopírovala silnice č. 4. Úplně se mi nedařilo se jí vyhnout, naštěstí na ní byl vcelku klid. Necelých dvacet kilometrů z Vimperku do Volyně jsem se houpal z jednoho drobného kopce na druhý. Po krátké prohlídce městečka jsem se širokou loukou po břehu vydal dál. U odbočky do Hoštic mě zvala k návštěvě vesnice tabule s logem televizní trilogie Slunce, seno... V okolí Němětic se údolí dočasně zúžilo a nad levý břeh se vrátil zalesněný svah. Volyňka se proměnila v širokou mělkou říčku se dnem pokrytým oblázky. U Předních Zborovic se znovu otevřela mírně zvlněná rovina polí. Jí jsem po místních silnicích doprovodil říčku až k jejímu ústí do Otavy pod strakonickým hradem. Přímo pod ním překračuje obě řeky dlouhý most. (červen 2008)

06ckyne.jpg (75651 bytes)

Čkyně

 

07malenice.jpg (76843 bytes)

Malenice

 

15radosovice.jpg (76001 bytes)

Černetice

 

08nisovice.jpg (77081 bytes)

Níšovice

12otava.jpg (76054 bytes) 11radosovice.jpg (76191 bytes) 10nemetice.jpg (77522 bytes) 16volyner.jpg (76221 bytes) 09volyne.jpg (75882 bytes)

Ústí do Otavy ve Strakonicích

Radošovice

Němětice

Volyně

Volyně