SMUTNÁ

 

01ostry.jpg (76041 bytes) 02jistebnice.jpg (75577 bytes) 03nadejkovsky.jpg (76689 bytes) 04kvetus.jpg (76707 bytes) 05spoj.jpg (76490 bytes)

Pramen Cedronu

Jistebnice

Zdrojový rybník Nadějkovského p.

Květuš

Soutok Cedronu a Nadějkovského p.

Pramen: z. od Nových Libenic, 640 m n. m.

Ústí zprava do: Lužnice v Bechyni, 361 m n. m.

Délka: 47 km

Plocha povodí: 246,5 km2

Nejdelší přítoky: Kolišovský p. (asi 4 km), Milevský p. (19,8 km), Dobřemilický p. (asi 7 km), Nadějkovský p. (asi 9 km), Petříkovický p. (asi 5,5 km), Křivošínský p. (asi 4,5 km)

 

Na strmé skále nad pravým břehem Lužnice se vypíná hrad Bechyně. Na druhou stranu už méně prudký svah stíněný stromy klesá k říčce Smutné. Obě řeky se pod hradem spojují. Soutok dotváří nízká skalka nad pravým břehem Smutné. V areálu hradu dnes sídlí Muzeum keramiky a sochaře Vladimíra Preclíka. Kousek za městem jsem asfaltovanou cestou odbočoval k rekreačnímu středisku. Do něj byla začleněna barokní kaple Poušť sv. Marka s výhledem na kaňonovité údolí řeky se skalnatými srázy. Tento obrázek jako by předznamenal další charakter putování. Silnice ani cesty bezprostředně po břehu nevedly, já šlapal střídavě po místních silnicích, střídavě po nezpevněných polních a lesních cestách nad horní hranou údolí a říčku v nepravidelných rozestupech křižoval: poprvé u Radětic, podruhé u Ratají, potřetí u Srlína, počtvrté u Hanova. Za Hanovem už to po břehu alespoň kousek přece jen šlo. Loukami mezi lesy jsem sledoval žlutou turistickou značku k ústí Milevského potoka. S trochou nadsázky se potkávaly dvě rovnocenné říčky. O pár kilometrů výš stál Sepekov opět nad hranou údolí. V Kvěchově mě zaujaly dva mosty vedle sebe: jeden opuštěný se třemi oblouky a druhý s jednoduchým překladem, po kterém svištělo jedno auto za druhým. Nad Kvěchovem jsem šlapal po břehu Smutné úzkým údolím. Políčka šplhala i do mírných svahů, jejich vrchol si střežil les. U Hronovy Vesce říčka vzniká spojením Cedronu a Nadějkovského potoka.

Přestože hlavní zdrojnicí je Cedron, rozhodl jsem se najít oba dva prameny a pustil se k Nadějkovu. V loukách jsem vyšlapal prudký kopec do Hronovy Vesce a vzápětí sjel do Nadějkova. Další nepříjemně prudký kopec v polích na mě čekal před Květuší. V úzkém mělkém údolí potoka jsem si trochu odpočinul cestou do Růžené. Za ní jsem několik kilometrů šlapal nahoru dolů po hřebeni, střídal les s poli a loukami. Z Veletína jsem asfaltovanou lesní cestou vystoupal na Javorovou skálu, se 723 metry nejvyšší bod Vlašimské pahorkatiny. Na jejím vrcholu se nad stromy vypínala konstrukce radiokomunikačního vysílače. Kousek za vrcholem jsem zastavoval u osady Ounuz. Pod osadou jsem zakopl o malý rybníček. Z něj Nadějkovský potok vytékal. Strouhu nad rybníčkem, která končila meliorační rourou z louky, si pro sebe ohradil majitel malé chaty.

Od jednoho pramene jsem se v polích na hřebeni houpal přes Cunkov do Ostrého. Jenže shora jsem se k němu přes ohrazené pastviny nedostal. Zkusil jsem to proto zespodu od Černoleského rybníka u sousedního Stružince. Obešel jsem rybník a vyhledal potok, který jej napájí. Kousek nad rybníkem se rozdvojoval a vzápětí oba jeho konce vyúsťovaly z rour pod malými betonovými zídkami. Meliorace pramen skryla do podzemí a u Ostrého bych jej marně hledal.

Ze Stružince jsem kopcovitou krajinou mezi poli sjel do Jistebnice. Na okraji městečka jsem si všiml dvou rybníků. Z mírného návrší střežil náměstí barokní kostel. Jak jsem si přečetl na informační tabuli, v sousední faře byl nalezen soubor husitských písní Jistebnický kancionál. Trojúhelníkové náměstí silnice rozdělovala na dvě části. Jedné dominovala kašna se sochou sv Jana Nepomuckého, druhá byla upravena jako malý parčík. Z domů kolem mě zaujal kupecký s podloubím, barokní radnice, opuštěný barokní zámeček (?), secesní hostinec Hvězda a moderní nákupní středisko. Když jsem se pokusil dostat k druhému, pseudoslohovému zámečku za městem, zastavila mě ohrada z vlnitého plochu s ostnatým drátem… (červenec 2008)

06viksice.jpg (76905 bytes)

Viksice

 

07bozetice.jpg (77485 bytes)

Božetice

 

08milevsky.jpg (75940 bytes)

Ústí Milevského p.

 

09kozin.jpg (81812 bytes)

Kozín

14luznice.jpg (76459 bytes) 13bechyne.jpg (76505 bytes) 12marek.jpg (77204 bytes) 11radetice.jpg (79745 bytes) 10viktor.jpg (76632 bytes)

Ústí do Lužnice v Bechyni

Bechyně

Poušť sv. Marka

Radětice

Osada U Viktorů