KOCÁBA

 

01hospoda.jpg (76621 bytes) 02dubenec.jpg (76052 bytes) 03cihelna.jpg (76611 bytes) 04oubenice.jpg (77068 bytes) 05hamr.jpg (76106 bytes)

Nová Hospoda u Příbrami

Dubenec

Cihelna

Ouběnice

Třetí hamr u Staré Hutě

Pramen: v. od Příbrami, 537 m n. m.

Ústí zleva do: Vltavy ve Štěchovicích, 198 m n. m.

Délka: 47,2 km

Plocha povodí: 313 km2

Nejdelší přítoky: Královka, Novoveský p., Voznický p. (12,3 km), Kotenčický p. (19 km), Drhovský p., Libický p., Drásovský p.

 

Kocába ústí do Vltavy ve Štěchovicích. Na svém dolním toku tekla ne příliš širokým hlubokým údolím mezi zalesněnými svahy. Na dvou místech jsem mezi stromy zahlédl kolmou skálu. Ospalý odpolední klid mi dal zapomenout na mýtus jedné z trampských řek. K většině chat kolem toku vedly zpevněné upravené cesty, jen v krátkých spojovacích úsecích jsem šlapal úzkou pěšinou po loukách. Vedle obrázků na řeku jsem našel i ústí prvních dvou větších přítoků: u osady Havran Královky a pod Malou Lečicí Novoveského potoka. Už na předměstí Nového Knína ústil do Kocáby Voznický p. Nad městečkem už byly svahy nad říčkou poměrně nízké, louky menší. Na největším přítoku Kocáby, Sychrovském nebo též Kotenčickém potoce, byl kousek proti proudu vybudován rybník a u něj usedlost Strž. V ní dožil svůj život spisovatel Karel Čapek. Jeho osobnost připomíná v okolí mimo jiné krátká naučná stezka. Jedno z jejích zastavení je i u kamenného mostu přes Kocábu u bývalého hamru. V tomto úseku jsem se většinou pohyboval po neznačených lesních cestách a nebylo vždy lehké se v nich zorientovat. Na okraji lesa před obcí Rybníky jsem kousek slepě odbočil po zelené turistické značce k ústí Drhovského potoka. Za vesnicí jsem se kolébal se na místních silnicích v mírně zvlněných polích. Jen nad pravým břehem říčky zůstal zalesněný svah. Obec Višňová si několika informačními tabulemi připomíná natáčení seriálu Chalupáři. Nad ní vodu Kocáby zadržovala soustava rybníků. Do jednoho z nich ústí i Drásovský potok. Rybníky už jsem sledoval z hlavní silnice č. 18. V Nové Hospodě, prakticky na okraji Příbrami, říčka sbírala svou vodu z odvodňovací strouhy na okraji pole. Koryto bylo zarostlé trávou a bylo těžké v něm stopovat vodu. Končilo nízkou zídkou s rourou. Na levém břehu živý plot zárodky říčky odděloval od malé požární nádrže uprostřed uzavřeného areálu snad nějakého hřiště nebo koupaliště. (červenec 2016)

06pouste.jpg (76507 bytes)

Pouště

 

07knin.jpg (76673 bytes)

Nový Knín

 

08mesto.jpg (76718 bytes)

Nový Knín

 

09voznicky.jpg (82263 bytes)

Ústí Voznického p.

14stechovice.jpg (76997 bytes) 13majak.jpg (75943 bytes) 12askalona.jpg (76608 bytes) 11lecice.jpg (76628 bytes) 10parez.jpg (76819 bytes)

Ústí do Vltavy ve Štěchovicích

Osada Maják

Osada Askalona

Velká Lečice

Osada u Pařeza