MASTNÍK

 

01vestec.jpg (76099 bytes) 02jesetice.jpg (76929 bytes) 03smilkovsky.jpg (76829 bytes) 04bucovice.jpg (76657 bytes) 05krenovice.jpg (76143 bytes)

Vestec

Ješetice

Ústí Smilkovského p.

Bučovice

Křenovice

Pramen: s. od Střezimíru, 597 m n. m.

Ústí zprava do: Vltavy v nádrži Slapy pod Radíčem, 271 m n. m.

Délka: 47,3 km

Plocha povodí: 331,4 km2

Nejdelší přítoky: Křečovický p. (13,5 km), Lužnice (asi 5,5 km), Sedlecký p. (21,3 km), Lovčický p. (asi 3,5 km), Smilkovský p. (asi 5 km)

 

Pramen Mastníku vyvěral pod malou zídkou ve zpustlé zahradě mezi spoustou kopřiv ve Střezimíři u nádraží. Ze Střezimíře jsem se vydal po místních silničkách po proudu říčky. Do Červeného Újezdu jsem v polích vystoupal na kopec a potom šlapal v polích po hřebeni přes Ješetice do Heřmaniček. Vpravo pode mnou se otvíralo mělké údolí. Pod Heřmaničkami jsem vyhledal soutok Mastníku a Smilkovského potoka. Za vsí jsem zdolal další kopec v polích přes Nazdice a Martinice do Bučovic. Pod kopcem jsem minul dva velké rybníky. V dalších kilometrech úzkým, ne příliš hlubokým údolím mě na břehu říčky provázely louky v objetí zalesněných svahů. U Drábova mlýna jsem údolí znovu opustil a lesem vyšplhal do Vojkova. Z něj jsem se do Sedlčan houpal mírně zvlněnými poli. Ve městě jsem se mimo jiné zastavil u soutoku Mastníku se Sedleckým potokem. Sedlčany jsem opustil úzkým, poměrně mělkým údolím kolem motokrosového areálu asfaltovanou cestou k osadě Na Chalupách. Za osadou upravenou cestu vystřídala pěšina sotva prošlápnutá vysokou trávou. Mezi stromy na svazích tu a tam vykoukla menší skalka, větší či menší kameny zasypaly i koryto říčky. U Sestrouně jsem se vrátil na silnici a přes hranu údolí se posunul do Osečan. Kousek pod vesnicí za kukuřičným polem ústila do Mastníku Lužnice. Z Osečan jsem přes drobný kopec v polích popojel do Radíče. Dál silnice ani pořádné cesty nevedly, proto jsem zbytek říčky prošel pěšky.

Poměrně širokou louku brzy vystřídalo úzké zalesněné údolí se strmými stráněmi. Říčka se dravě hrnula přes kameny nejrůznější velikosti. U hrádku Kozí hřbet jsem balancoval ve stráni nad říčkou a přehlédl tak ústí Křečovického potoka. Turistická značka si od hrádku cestu zkrátila přes hrdlo meandru vrchem, přes pole s vojtěškou. Pole se svažovalo k říčce, nad druhým břehem strměl zalesněný svah. Na druhém konci pole se usadila chatová kolonie. Říčka se proměnila ve stojatou nepříjemně zelenou vodu. Až sem, asi tři nebo čtyři kilometry od ústí dosáhlo vzdutí Slapské přehrady na Vltavě. Od chat jsem pokračoval upravenou cestou ve svahu. Chaty vystřídaly louky, ty zase les. V okolí Hrazan naučná stezka upozorňovala na areál bývalého keltského oppida. U rozcestí jsem odbočil na úzkou šíji. Vlevo jsem měl údolí Vltavy, vpravo Mastníku. Jeho zátoka Slapské přehrady se postupně rozšiřovala a prohlubovala a ztrácela tak tu nepříjemně zelenou barvu. Přímo nad ústím stával hrádek Ostromeč. Zbytky zdí se prakticky nedochovaly a jeho polohu prozrazovalo pouze oválné tvrziště chráněné příkopem. Spojení obou řek bylo pod příkrým srázem a bezprostředně k němu jsem se nedostal. (červenec 2008)

06kosova.jpg (76675 bytes)

Kosova Hora

 

07sedlcany.jpg (76135 bytes)

Sedlčany

 

08sedlecky.jpg (76504 bytes)

Ústí Sedleckého p.

 

09chalupy.jpg (84720 bytes)

Na Chalupách

14slapy.jpg (77031 bytes) 13hradek.jpg (76774 bytes) 12radic.jpg (72253 bytes) 11luznice.jpg (76479 bytes) 10sestroun.jpg (80140 bytes)

Ústí do Vltavy ve Slapské přehradě

Pod hrádkem Kozí hřbet

Radíč

Ústí Lužnice

Okolí Sestrouně