VLÁRA

 

01sveradov.jpg (79281 bytes) 02plostina.jpg (77027 bytes) 03sviborka.jpg (86869 bytes) 04smolinka.jpg (76640 bytes) 05nevsovka.jpg (76327 bytes)

Okolí Pozděchova

Ploština

Ústí Sviborky nad Vlachovicemi

Ústí Smolínky pod Vlachovicemi

Ústí Říky u Bohuslavic

Pramen: jv. od Pozděchova, 650 m n. m.

Ústí zprava do: Váhu u slovenské Nemšové, 219 m n. m.

Délka: 47,6 km, z toho asi 10 km na Slovensku

Plocha povodí: 371,6 km2

Nejdelší přítoky: Vlárka, Brumovka (18,7 km), Rokytenka, Říka (13,8 km), Smolínka (15,3 km), Sviborka

 

Ústí říčky Vláry do Váhu u Nemšové bylo zregulováno, z pravého břehu se otevíral panoramatický pohled na městečko pod majestátným hřebenem Bílých Karpat. Malá kotlina kolem ústí se po několika kilometrech proti proudu uzavřela, nad malými loučkami na březích se zvedaly vysoké zalesněné kopce. Až kýčovitě působil obrázek na Horné Srnie pod zalesněným svahem oddělené mostem přes říčku od cementárny. Ve Vlárském průsmyku malý památník připomínal stavitele místní železnice a Vlára zde překračuje státní hranici. Stále úzkým údolím v loukách jsem se posunul do Bylnice nad soutokem Vláry s Brumovkou. Ještě do Štítné jsem šlapal po dně údolí, do Jestřebí už si silnice oblouk meandru zkracovala přes vrch. Za Jestřebím místní asfaltovanou cestu po břehu říčky najednou přehradila uzamčená brána místní farmy a do vesnice jsem doskákal kolem plotu hodně rozbitou polní cestou. Z Bohuslavic do Vlachovic jsem zdolal po silnici další drobný kopec. Svahy nad údolím už byly nižší, zčásti obnažené poli. Na dolním konci Vlachovic jsem našel soutok Vláry se Smolinkou, kousek nad vesnicí se Sviborkou. Stoupání do Vlachovy Lhoty uprostřed polí mi vzalo hodně sil. Z ní jsem sjel k soutoku Vláry s Tichovským potokem. Znovu jsem se vezl úzkým zalesněným údolím potoka. Jeden prudký kopec na mě čekal z Vysokého Pole do Drnovic, druhý z Drnovic k památníku Ploština. Tuto pasekářskou osadu na konci 2. světové války nacisté za podporu partyzánského hnutí vypálili a její obyvatele zmasakrovali. Osada stávala na vrcholu úzkého hřebenu mezi dvěma hlubokými údolími potoků. Z Ploštiny jsem se rozblácenou lesní cestou dostal vzhůru k rozcestí pod Svéradovem. Kousek pod ním bylo z větší studánky vyvedeno dřevěné korýtko a toto místo označeno jako pramen Vláry. Informační tabule také připomínala vodní pirátství. Vlára původně pramenila ve Vlárském průsmyku. Erozí terénu se postupně probourala až na druhou stranu hřebene, kde se spojila s povodím jiného potoka a její pramen se díky tomu posunul až do dnešních míst. Druhý pramen Vláry u rozcestí Bařinky asi kilometr západně byl vyschlý a v terénu ho připomínala jen strmá úzká úžlabina. (duben 2008)

06jestrebi.jpg (76651 bytes)

Jestřabí

 

07stitna.jpg (76087 bytes)

Štítná nad Vláří

 

08brumovka.jpg (76257 bytes)

Ústí Brumovky

 

09brumov.jpg (76063 bytes)

Brumov

14vah.jpg (76535 bytes) 13nemsova.jpg (76500 bytes) 12srnie.jpg (75584 bytes) 11sietne.jpg (76445 bytes) 10prusmyk.jpg (76108 bytes)

Ústí do Váhu u Nemšové

Nemšová

Horné Srnie

Sietne

Vlárský průsmyk