TŘEBŮVKA

 

21krenov.jpg (75978 bytes) 22loucky.jpg (76198 bytes) 23trebova.jpg (76287 bytes) 24linhartice.jpg (76832 bytes) 25radkov.jpg (75797 bytes)

Okolí Křenova

Dolní Loučky

Moravská Třebová

Linhartice

Radkov

Pramen: u Křenova, 462 m n. m.

Ústí zprava do: Moravy u Moravičan, 245 m n. m.

Délka: 48,3 km

Plocha povodí: 584,6 km2

Nejdelší přítoky: Podhrádek (asi 10 km), Javoříčka (11 km), Věžnička (asi 8 km), Jevíčka (23,6 km), Pacovka (asi 8 km), Končinský p. (9,7 km)

 

Třebůvka pramení v malém remízku mezi Křenovem a Předním Arnoštovem. Na okraji lesa se spojovaly dva drobné potoky a vytvářely podmáčenou louku zarostlou vysokou trávou. Po dalším půl kilometru se hlavní zdrojnice stáčela ostře vpravo od místní silnice a vytvářela úzkou strž, která končila na rozhraní lesa a pole téměř kolmým svahem. Potok nedoběhl až k němu. Tady začínala svou pouť Třebůvka.

První vesnice na toku, Dlouhá Loučka a Útěchov, se táhly několik kilometrů, domy se schovávaly v zahradách, rozptylovaly se ve stráních. Mezi Útěchovem a Moravskou Třebovou mě úzkým mělkým údolím provázela vlevo pole, vpravo les, občas jsem si meandr zkrátil přes drobné návrší. Moravská Třebová je zajímavé město s řadou památek nad soutokem Třebůvky a Kunčinského potoka. V dalších kilometrech jsem šlapal úzkým údolím po břehu říčky mezi zalesněnými svahy. V obloucích meandrů zůstávaly malé loučky, často proměněné v pole. Společně se silnicí se údolím klikatila i železnice. Tak jsem se přes Linhartice a Radkov dostal do Městečka Trnávky pod zříceninou hradu Cimburk. Pod městečkem ústí do Třebůvky Pacovka. Tady si říčka proráží cestu úzkým zalesněným hřebínkem. Za průrvou se otevřela malá kotlina na soutoku Třebůvky s Jevíčkou. Železnice odbočila kolem druhé jmenované říčky. A znovu se Třebůvka zanořila mezi zalesněné kopce. Na březích opět zůstalo trochu místa pro malé louky, často proměněné v pole. Ta leckdy šplhala i kousek do nízkých svahů. U Balatkova mlýna jsem nenašel přístup k ústí Věžnice. Rovněž nad ústím Javoříčky o několik kilometrů dál stál mlýn se samostatným náhonem. Z jednoho z kopců na pravém břehu tady do údolí shlížel hrad Bouzov. Charakter údolí se neměnil až do Loštic. Na okraji městečka jsem v malém parčíku vyhledal ústí Podhrádku. V městečku je součástí výrobny tvarůžků i malé podnikové muzeum. Z Loštic jsem se překulil přes drobné návrší uprostřed polí do Moravičan. Na druhém konci obce jsem pod železničním mostem vyhledal soutok Moravy a Třebůvky. (červen 2013)

 

26cimburk.jpg (76689 bytes)

Zřícenina Cimburka nad Městečkem Trnávkou

 

27jevicka.jpg (76032 bytes)

Ústí Jevíčky u Petrůvky

 

28hranicky.jpg (77239 bytes)

Hraničky

 

29lhota.jpg (75801 bytes)

Vranová Lhota

34morava.jpg (89193 bytes) 33moravicany.jpg (76042 bytes) 32lostice.jpg (77127 bytes) 31jerman.jpg (77247 bytes) 30bouzov.jpg (76388 bytes)

Ústí do Moravy u Moravičan

Moravičany

Výrobna a muzeum tvarůžků v Lošticích

Okolí Jeřmaně

Hrad Bouzov