RAKOVNICKÝ POTOK

14drahous.jpg (76923 bytes)

3

 

Drahouš

13velky.jpg (76916 bytes)

3

 

Velký rybník u Jesenice

12jesenice.jpg (76390 bytes)

3

 

Jesenice

11kosobody.jpg (84487 bytes)

3

 

Okolí Kosobod

10psovlky.jpg (76625 bytes)

666

Ústí do Berounky

v Roztokách

Pramen: u Drahouše, 569 m n. m.

Ústí zleva do: Berounky v Roztokách, 235 m n. m.

Délka: 48,4 km

Plocha povodí: 368 km2

Výlet: září 2013

Pšovlky

5

01roztoky.jpg (76918 bytes) 09rerissky.jpg (76961 bytes)

6

Křivoklát

Ústí Řeřišského p.

5

02krivoklat.jpg (76917 bytes)

08petrovicky.jpg (76800 bytes)

6

Ústí Ryzavy v Městečku

Ústí Petrovického p.

5

04ryzava.jpg (76973 bytes)

4

 

Pustověty

03pustovety.jpg (82672 bytes)

4

 

Chlum

05chlum.jpg (76541 bytes)

4

 

Ústí Lišanského p.

06lisansky.jpg (83714 bytes)

4

 

Rakovník

07rakovnik.jpg (76908 bytes)