RAKOVNICKÝ POTOK

 

14drahous.jpg (76923 bytes) 13velky.jpg (76916 bytes) 12jesenice.jpg (76390 bytes) 11kosobody.jpg (84487 bytes) 10psovlky.jpg (76625 bytes)

Okolí Drahouše

Velký rybník u Jesenice

Jesenice

Kosobody

Pšovlky

Pramen: jv. od Drahouše, 569 m n. m.

Ústí zleva do: Berounky u Roztok, 235 m n. m.

Délka: 48,4 km

Plocha povodí: 368,1 km2

Nejdelší přítoky: Ryzava (asi 8 km), Lišanský p. (18,8 km), Kolešovický p. (13 km), Petrovický p. (asi 8,5 km), Řeřišský p. (asi 7 km)

 

Rakovnický potok ústí do Berounky v Roztokách na drobné louce u areálu místní školy pod železničním mostem. Na soutoku jsem nestačil koukat. Široká Berounka se zelenavou vodou klidně plynula svým korytem. Rakovnický potok byl po celonočním dešti vzedmutý a zkalený téměř do červena. Jeho mohutný proud se vrhal do druhé řeky a tak tak, že nedosahoval protějšího břehu. Berounka jej stáčela vlevo a ještě dlouho nesla jeho odlišnou vodu.

Úzkým zalesněným údolím jsem od ústí po silnici popojel do Křivoklátu. Na ostrožně obtékané ze tří stran říčkou se vypíná královský hrad. Z Křivoklátu do Městečka nad ústím Ryzavy jsem se protáhl po úpatí zalesněného svahu. Odsud až do Rakovníka jsem šlapal po upravené cyklostezce na břehu říčky. V lesních úsecích byla převážně asfaltovaná, na okrajích luk a přes ně písčitá nebo štěrková. Rakovnický potok tekl mezi příkrými zalesněnými svahy a v zákrutech meandrů vytvářel na dně údolí louky. Společnost mu kromě cyklostezky dělala i železnice. Z pravého břehu do údolí spíš jen nakukovaly vesnice Pustověty, Lasovice, Rysín a Chlum. Pohádka skončila s ústím Lišanského potoka na předměstí Rakovníka. Nad ním Rakovnický potok tekl předměstskými parky upraveným, travnatým korytem. Nad Rakovníkem se charakter údolí změnil. Potok tekl širokým, poměrně mělkým údolím uprostřed polí. Cyklotrasa jej doprovázela po pravém břehu do Šanova, potom se mi ztratila v kopcích nad tokem. Já jsem kvůli obrázkům dal přednost poměrně rušné silnici na levém břehu. Před Senomaty jsem vyhledal ústí Kolešovického potoka a ve vesnici Petrovického. Pod Šanovem mě potrápilo ústí Řeřišského potoka. Bloudil jsem po loukách na pravém břehu Rakovnického potoka, abych nakonec zjistil, že se stačilo prodrat býlím na levém břehu pod silnicí. Na horním toku za Oráčovem pole vystřídal les. Potok už neměl nezdravě červenou barvu, ani vzedmutou hladinu. Za lesem jsem kolem soustavy rybníků dojel do Jesenice. Z městečka jsem lesem vystoupal kolem místního potoka do Drahouše. Za vesnicí jsem pokračoval stále nahoru přes pole. Místní potok se hluboce zařezával vlevo, zdrojnice Rakovnického potoka se mi schovávala za nízkým návrším vpravo. Na konci pole jsem odbočil podél lesa vpravo. Brzy jsem zastavil u malého remízku. Dvě suché strouhy po okraji lesa se přede mnou spojovaly a mířily přímo přes pole. Pod posledním stromem se koryto zaplnilo vodou. Tady začínal svou pouť Rakovnický potok. (září 2013)

09rerissky.jpg (76961 bytes)

Ústí Řeřišského p.

 

08petrovicky.jpg (76800 bytes)

Ústí Petrovického p.

 

07rakovnik.jpg (76908 bytes)

Rakovník

 

06lisansky.jpg (83714 bytes)

Ústí Lišanského p.

01roztoky.jpg (76918 bytes) 02krivoklat.jpg (76917 bytes) 04ryzava.jpg (76973 bytes) 03pustovety.jpg (82672 bytes) 05chlum.jpg (76541 bytes)

Ústí do Berounky v Roztokách

Křivoklát

Ústí Ryzavy v Městečku

Pustověty

Chlum