NOVOHRADKA

 

01paseky.jpg (79091 bytes) 14prosec.jpg (77000 bytes) 02bor.jpg (76495 bytes) 03toulovec.jpg (86503 bytes) 04hrady.jpg (77166 bytes)

Okolí Paseky

Proseč

Okolí Boru

Toulovcovy Maštale

Nové Hrady

Pramen: jv. od Proseče, 634 m n. m.

Ústí zprava do: Chrudimky u Úhřetické Lhoty, 229 m n. m.

Délka: 48,5 km

Plocha povodí: 471,6 km2

Nejdelší přítoky: Ležák (29,9 km), Žejbro (28,7 km), Anenský p. (10,8 km), Krounka (22,7 km), Prosečský p. (asi 7,5 km)

 

U Úhřetic jsem odbočil ze silnice k soutoku Novohradky s Chrudimkou. Dostal jsem se k němu zčásti asfaltovou polní cestou, zčásti posečenou loukou. Od soutoku jsem popojel asi tři kilometry do Dvakačovic. V nich se z Novohradky odděluje kanál Zminka, který říčku spojuje s Loučnou. V prvních metrech uzounký kanál těsně svírají ploty zahrad. Po dalších pár kilometrech v plochých polích jsem zastavoval na okraji Hrochova Týnce u soutoku Novohradky s Ležákem. Po krátké prohlídce městečka jsem pokračoval dalších asi patnáct kilometrů do Luže mírně zvlněnými poli a střídal polní cesty a místní silnice. U samoty Psotnov jsem vyhledal ústí Žejbra. V Lozicích mě zaujal opravený kamenný most. V asi kilometr vzdálené Radimi jsem chvíli bloudil, než jsem trefil ústí drobného Anenského potoka. Nad Voletickým rybníkem se po okolí rozhlížel z nízkého návrší barokní kostelík. V 17. století byla v Luži s podporou majitelky blízkého hradu Košumberka vybudována rezidence jezuitů a na Chlumku poutní kostelík. Hrad je zčásti ve zřícenině, městečko ne příliš velké a poutní kostelík na Chlumku se dnes ztrácí uprostřed moderní vilové zástavby vedle léčebny. Asi kilometr nad městečkem se ve stínu stromů potkávaly Novohradka s Krounkou. V dalších kilometrech jsem šlapal po dně úzkého, ne příliš hlubokého údolí mezi zalesněnými svahy. Za Rvasicemi začal krátký úsek po nezpevněné cestě po loukách. V Polance jsem se vrátil na asfalt. Nejprve jsem si odskočil asi dva kilometry k rokokovému zámečku Nové Hrady s muzeem cyklistiky a zpět. Potom jsem se posunul převážně mezi chatami úzkým údolím do osady Vranice. Z ní jsem po modré turistické značce vystoupal na hranu údolí a jí se držel v dalších kilometrech do Proseče. U rozcestí Za Borky jsem nechal kolo stát a pěšky se prošel k malému skalnímu městečku Toulovcovy Maštale a zpět. Drobné skalky a pískovcové balvany mě potom provázely až na kraj lesa. Dominantou Proseče je gotický kostel na náměstí, pozornost zaslouží i dřevěný srub Muzea dýmek, v zahradách na předměstí se ukrývá domek spisovatelky Terezy Novákové. Z Proseče jsem se v loukách vyškrábal do osady Paseky. Místní značka mě zavedla přes louku na kraj lesa. Podle mapy měl být pramen Novohradky přímo v sousedství cesty. Ve skutečnosti jsem se pěšky prodíral asi kilometr podrostem mezi hustými smrky a řidšími břízami, než jsem stanul spíš na konci odvodňovací strouhy než u klasické studánky. Z nevelké vzdálenosti jsem slyšel auta na silnici. (srpen 2010)

13rvasice.jpg (79571 bytes)

Rvasice

 

05krounka.jpg (78525 bytes)

Ústí Krounky

 

06luze.jpg (76514 bytes)

Luže u Košumberka

 

07voletice.jpg (76559 bytes)

Voletice

12chrudimka.jpg (76519 bytes) 11zminka.jpg (76369 bytes) 10lezak.jpg (76016 bytes) 09zejbro.jpg (76065 bytes) 08lozice.jpg (77087 bytes)

Ústí do Chrudimky u Úhřetické Lhoty

Začátek kanálu Zminka v Dvakačovicích

Ústí Ležáku u Hrochova Týnce

Ústí Žejbra u Psotnova

Lozice