KLABAVA

 

01roviny.jpg (76830 bytes) 02padrt.jpg (76457 bytes) 03rybnik.jpg (76565 bytes) 04trubky.jpg (77174 bytes) 05strasice.jpg (78871 bytes)

U hájovny Na Rovinách

Okolí bývalé Padrtě

Horní Padrťský rybník

Ústí Třítrubeckého p.

Strašice

Pramen: jv. od Padrtě v bývalém vojenském újezdu Brdy, 678 m n. m.

Ústí zprava do: Berounky u Chrástu, 286 m n. m.

Délka: 49 km

Plocha povodí: 372,3 km2

Nejdelší přítoky: Bušovický p. (asi 5,5 km), Voldušský p. (13,5 km), Holoubkovský p. (23,4 km), Skořický p. (10 km), Ledový p. (asi 6 km), Třítrubecký p. (7 km)

 

Hned z Rožmitálu jsem v polích začal sbírat první výškové metry nahoru do obce Nepomuk. Za ním mě pohltil bývalý vojenský újezd Brdy. Na nejlehčí z horských převodů a jen s vypětím všech sil jsem na štěrkové cestě zdolal úvodní prudký úsek. Potom už to bylo mírně nahoru dolů, uválcovaná písčitá cesta se střídala s asfaltovou. V nejvyšším místě jsem se téměř dotkl nejvyššího bodu kopce Praha s meteorologickým radarem. Od něj jsem kousek sjel k bývalé hájovně Na Rovinách. Z ní dnes zbyla jen kamenná podezdívka schovaná pod větvemi smrků. Kousek od ní jsem uprostřed lesa našel pramen Klabavy.

V prvních kilometrech potok stéká po zalesněných svazích. Dole na úbočí napájí dva velké rybníky Horní a Dolní padrťský a několik menších. U nich po bývalých vesnicích zůstal pás luk. První připomínkou civilizace byl zámeček Tři Trubky u ústí Třítrubeckého potoka. Po dalších pár kilometrech jsem újezd definitivně opustil u městečka Strašice. Za ním začínala cykloturistická trasa. Ta mě vzápětí vyhnala kousek do jednoho ze zalesněných svahů nad říčkou, aby se na okraji Dobřívi vrátila zpátky na břeh. O kousek výš ústil do Klabavy Ledový potok. Dobřív láká turisty zejména na dochovaný hamr ze 17. století postavený na břehu malého rybníka. Pozornost si ale zaslouží i kamenný most se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. Pod Dobříví Klabava meandrovala relativně úzkým údolím mezi zalesněnými svahy. Mezi Dobříví a Hrádkem jsem se zastavil u ústí Skořického potoka.  Městečko Hrádek bylo ukázkou urbanismu 50. a 60. let 20. století. Z něj jsem se po pár kilometrech dostal do Rokycan, největšího města na toku. Psal jsem o Klabavě, ale správně bych měl říčku nazývat Padrťský potok. Až na okraji Rokycan se spojuje s Holoubkovským potokem a vzniká skutečná Klabava. Za Rokycany se cyklotrasa schovala do malého lesíka na úbočí poměrně prudkého srázu a nemohl jsem pozorovat okolní krajinu. Přes stromy jsem sotva zahlédl hladinu první z menších nádrží, Klabavy. Do ní na druhém břehu někde ústí Voldušský potok. Krátce pod první začínalo vzdutí druhé nádrže Ejpovice. Tady mě překvapilo, že nemá klasickou výpusť, ale mezerou mezi hrází a svahem řeka volně odtéká. Uzavřený charakter údolí trval dál. U Kyšic jsem cyklotrasu opustil a vystoupal na hranu údolí. Po místní silnici jsem se v polích zhoupl přes drobný potok do Dýšiny. Prakticky jen tabule ji oddělují od sousedního Chrástu. Místní naučná stezka upozorňuje mimo jiné na vysoký železniční most o třech polích klenoucí se přes údolí řeky. Neměl jsem dost trpělivosti, abych se od něj úzkou, ne příliš pohodlnou stezkou pro pěší prodral po břehu řeky až k ústí Bušovického potoka. Raději jsem od železničního mostu vyšplhal na hranu údolí do centra obce. Místní naučná stezka mi z něj pomohla dostat se upravenou polní cestou na hranu údolí blízko soutoku u nějaké hájovny. Kolem ní jsem kolo svedl dolů, chatařská lávka mi pomohla na pravý břeh řeky a kolem skupiny chat jsem se rozjel loukou. Na jejím konci Klabava ústí do Berounky. (červenec 2016)

06dobriv.jpg (76409 bytes)

Dobřív

07kocanda.jpg (76974 bytes)

Kocanda

 

08rokycany.jpg (76247 bytes)

Rokycany

 

09holoubek.jpg (76751 bytes)

Ústí Holoubkovského p.

14berounka.jpg (76069 bytes) 13chrast.jpg (76869 bytes) 12dysina.jpg (76321 bytes) 11ejpovice.jpg (76324 bytes) 10klabava.jpg (76814 bytes)

Ústí do Berounky u Chrastu

Chrast

Dýšina

V. n. Ejpovice

V. n. Klabava