BLŠANKA

01kopacov.jpg (77109 bytes)

3

 

Bývalý Kopáčov

02sklarna.jpg (77003 bytes)

3

 

Sklárna (hranice voj. újezdu)

03kostrcany.jpg (76764 bytes)

3

 

Kostrčany

04lubenec.jpg (77507 bytes)

3

 

Lubenec

05repany.jpg (76212 bytes)

666

Ústí do Ohře

u Zálužic

Pramen: ve vojenském újezdu Hradiště u bývalé obce Kopáčov, 675 m n. m.

Ústí zprava do: Ohře u Zálužic, 193 m n. m.

Délka: 49,6 km

Plocha povodí: 482,5 km2

Výlet: září 2013

Řepany

5

14zaluzice.jpg (76700 bytes) 06mukodely.jpg (76387 bytes)

6

Dobříčany

Mukoděly

5

13dobricany.jpg (77189 bytes) 07mlynecky.jpg (76624 bytes)

6

Měcholupy

Ústí Mlýneckého p.

5

12mecholupy.jpg (76440 bytes)

4

 

Železná

11zelezna.jpg (76508 bytes)

4

 

Blšany

10blsany.jpg (76359 bytes)

4

 

Ústí Očihoveckého p.

09ocihovecky.jpg (77106 bytes)

4

 

Ústí Podvineckého p. v Kryrech

08podvinecky.jpg (76253 bytes)