BLŠANKA

 

01kopacov.jpg (77109 bytes) 02sklarna.jpg (77003 bytes) 03kostrcany.jpg (76764 bytes) 04lubenec.jpg (77507 bytes) 05repany.jpg (76212 bytes)

Bývalý Kopáčov

Sklárna na hranici vojenského újezdu

Kropáčov

Lubenec

Řepany

Pramen: v. od Kopáčova ve vojenském újezdu Hradiště, 675 m n. m.

Ústí zprava do: Ohře u Trnovan, 193 m n. m.

Délka: 49,6 km

Plocha povodí: 482,5 km2

Nejdelší přítoky: Ostrava (12,8 km), Klučecký p. (12,3 km), Černocký p. (11,6 km), Očihovecký p. (12,9 km), Podvinecký p. (17,9 km), Mlýnecký p. (17,3 km)

 

Blšanka pramení uprostřed nesečené louky ve vojenském újezdu Doupovské hory. Od pramene jsem sjel upravenou lesní cestou k hájovně Sklárna a potom loukami do osady Bělá. Za Bělou jsem ušetřil několik kilometrů na lesní cestě nad údolím. U Kostrčan jsem se vrátil na místní silnice uprostřed polí. Blšanka a její přítoky vytvářely poměrně širokou kotlinu, která se na jihu opírala o zalesněný hřeben. V drobných kopcích jsem šlapal nahoru dolů přes Lubenec a Řepany do Mukoděl. V okolí vsi se mi na okraji pole pod železničním náspem schovávalo ústí Mlýneckého potoka. Dominantou sousedního malého městečka Kryry nad soutokem Blšanky a Podvineckého potoka je novogotická věž na strmém a na vrcholu holém kopci nad pravým břehem Blšanky. Tady se také pokazilo počasí, začalo pršet a splachy z polí začaly Blšanku barvit do červena. Odsud až ke svému ústí říčka meandrovala ne příliš širokým údolím s nízkými svahy na okrajích. Tradiční pole se střídala s chmelnicemi. U Očihova ústí místní potok do Blšanky uprostřed chmelnice. Dalším malým městečkem na trati byly Blšany. U Siřemi jsem v blízkosti ústí Černockého potoka uprostřed polí zakopl o betonový hříbek meziválečného opevnění. Na dalším toku říčky jsem si jich všiml ještě několikrát. U Dobříčan jsem se naposledy prošel kus po okraji pole k ústí Klučeckého potoka. V Trnovanech jsem neměl dost času ani trpělivosti, abych hledal pod moderní širokou silnicí ústí posledního většího přítoku, potoka Ostravy. U Zálužic ústí Blšanka do Ohře. Do vesnice vedly vlastně dva mosty v jednom. První překračoval Blšanku, druhý Ohři. Špice byla mezi nimi. Ohře se sice s Blšankou srážela ve spoustě vírů, ale její vodu udržela u svého levého okraje. (září 2013)

06mukodely.jpg (76387 bytes)

Mukoděly

 

07mlynecky.jpg (76624 bytes)

Ústí Mlýneckého p.

 

08podvinecky.jpg (76253 bytes)

Ústí Podvineckého p. v Kryrech

 

09ocihovecky.jpg (77106 bytes)

Ústí Očihoveckého p.

14zaluzice.jpg (76700 bytes) 13dobricany.jpg (77189 bytes) 12mecholupy.jpg (76440 bytes) 11zelezna.jpg (76508 bytes) 10blsany.jpg (76359 bytes)

Ústí do Ohře u Zálužic

Dobříčany

Měcholupy

Železná

Blšany