OSKAVA

 

01skritek.jpg (77332 bytes) 02skala.jpg (76523 bytes) 03kaskada.jpg (77543 bytes) 04bedrichov.jpg (76785 bytes) 05oskava.jpg (76417 bytes)

Pod sedlem Skřítek

Okolí Bedřichova

Okolí Bedřichova

Bedřichov

Oskava

Pramen: na jv. svazích Kamenného vrchu u Oskavy, 860 m n. m.

Ústí zleva do: Moravy u Chomoutova, 215 m n. m.

Délka: 50,4 km

Plocha povodí: 571,8 km2

Nejdelší přítoky: Sitka (35 km), Říčí p. (13 km), Teplička (24,5 km), Lukavice (13 km), Oslava (19,9 km)

 

Oskava ústí do Moravy uprostřed plochých polí nedaleko Chomoutova. Ani ne o půl kilometru výš do ní ústil i její největší přítok Sitka. Ke spojení dvou zregulovaných říček jsem se z vesnice dostal neznačenými polními cestami. Z Chomoutova jsem šlapal většinou po místních silničkách uprostřed plochých polí až do Hradce. Oskava střídala dvě tváře: regulací svázanou drobnou říčku a volnější tok s větším množstvím vody. Kolísání hladiny řeky jsem si vysvětloval tím, jak z ní lidé odvádějí vodu do nejrůznějších mlýnských náhonů. U Žerotína jsem obešel okraj pole, abych se dostal k ústí Tepličky. Z Dětřichova mě místní cyklotrasa dovedla polní cestou k soutoku s Lukavicí. Uničov je nevelké, ale zajímavé městečko. U Fojtského mlýna pod Novou Dědinou jsem vyhledal ústí Oslavy. V okolí Hradce Hornomoravský úval končil. Dosud nejasně tušené kopce na obzoru byly najednou na dosah ruky a plochá krajina se zavlnila. Za Dolní Libinou se brána údolí uzavřela. Po obou březích se zvedaly vysoké zalesněné kopce, vesnice se rozptýlily do samostatně nebo ve skupinkách stojících chalup, zvolna stoupajících údolím vzhůru. Za Bedřichovem jsem stoupal asfaltovanou lesní cestou vzhůru. Oskava se proměnila v dravou horskou bystřinu, skákala dolů v četných peřejích a kaskádách, ve spodní části se nad ní zvedaly drobné skalky. Výš asfalt vystřídala upravená lesní cesta. Zdánlivě stále stejný potok mě vedl výš a výš, až asi sto metrů pod silnicí č. 11 nedaleko sedla Skřítek končil malým, brčálově zeleným jezírkem mezi dvěma smrky. Byl jsem u pramene, u cíle dnešního výletu. (duben 2008)

06hradec.jpg (76804 bytes)

Okolí Hradce

 

07oslava.jpg (76520 bytes)

Ústí Oslavy u Nové Dědiny

 

08mostek.jpg (76432 bytes)

Uničov

 

09unicov.jpg (76061 bytes)

Uničov

14chomoutov.jpg (76310 bytes) 13sitka.jpg (77157 bytes) 12stepanov.jpg (76442 bytes) 11teplicka.jpg (86284 bytes) 10lukavice.jpg (76540 bytes)

Ústí do Moravy u Chomoutova

Ústí Sitky u Chomoutova

Štěpánov

Ústí Tepličky u Žerotína

Ústí Lukavice u Dětřichova