TRNAVA

 

01domamysl.jpg (101332 bytes) 02mlynsky.jpg (101563 bytes) 03vodice.jpg (101164 bytes) 04barborka.jpg (100727 bytes) 05pansky.jpg (101401 bytes)

Okolí Blaničky

Okolí Hájku

Vodice

Ústí Barborky

Okolí Hladova

Pramen: jako Vodický p. jv. od Blaničky, 678 m n. m.

Ústí zleva do: Želivky v Želivi, 391 m n. m.

Délka: 53,8 km

Plocha povodí: 340,8 km2

Nejdelší přítoky: Bořetický p. (10,5 km), Kejtovský p. (20,8 km), Vočadlo (asi 7 km), Barborka (8,2 km), Novomlýnský p. (asi 8 km)

 

Trnava ústí do Želivky u Želivi. Místní klášter má dlouhou pohnutou historii a barokní podobu. Ze Želivi jsem vyrazil proti proudu Trnavy po silnici do Brtné. Zhruba v polovině cesty jsem si prohlížel z vysokého srázu korunu hráze místní přehrady. Po jejím břehu jsem se z Brtné vydal po žluté turistické značce do Červené Řečice. Překvapilo mě, že se jedná o vodárenskou nádrž a zároveň slouží k rekreaci. V jednom místě nad přehradou vykoukla romantická skalka. Z Červené Řečice k mostu přes Trnavu pod Křelovicemi jsem před neupravenými pěšinami dal přednost silnici. V dalších kilometrech jsem střídavě šlapal po loukách na břehu řeky, střídavě šplhal do příkrých strání, buď v místech, kde se řeka těsně přitiskla ke svahu, nebo abych se vyhnul mokřinám. Od Arnoštovického mlýna jsem vystoupil do Arnoštovic. Mezi Arnoštovicemi, Hořepníkem, Březinou a Samšínem jsem znovu využil silnici. Ta poskakovala nahoru dolů, kroutila se v četných zatáčkách, kolem ní se pole s lesem nepravidelně střídaly na drobných vršcích. Do Březiny se zařezávalo údolí Trnavy po mé levé ruce, pod vesnicí jsem řeku křižoval u jejího soutoku s Kejtovským potokem a v dalších kilometrech ji měl pro změnu vpravo. V Samšíně mi jen směrovky připomněly asi pět kilometrů vzdálený Pacov, největší město oblasti spojené s básníkem Antonínem Sovou nebo se vznikem mezinárodní motocyklové unie. Pod Samšínem jsem znovu pokračoval po loukách kolem vody. Řeka se neuvěřitelně kroutila v drobných meandrech uprostřed louky, velmi často podmáčené nebo proměněné ve velké jezero. Vše sledovaly stromy z nízkých a poměrně mírných svahů, ve dvou místech se otevřela pole. Jen tu a tam vykoukla nějaká romantická skalka. Hledal jsem celkem tři soutoky. Každý z nich byl něčím zajímavý. Sádecký potok v podstatě ústil do mlýnského náhonu. Jenže jeho cesta k mlýnu byla přehrazena, potok vytvářel protiproud a přepadem ústil do Trnavy. Panský potok těsně před ústím do Trnavy skákal z malého splávku. Pod jeho ústím se z druhé strany připletla odvodňovací strouha a Trnava si vytvořila poměrně velkou tůňku s vířivým proudem. Všedním soutokem bez romantiky bylo ústí Vočadla. Pod Těchobuzským lomem se spojují Vodický potok a Barborka a vzniká Trnava. Vodický potok se stočil a chvíli s Barborkou tekly vedle sebe. Na soutoku dvojice stromů s trsem trávy vytvořily malý ostrůvek.

 

2.

Z Blaničky jsem polní a posléze lesní cestou došel ke křižovatce U Červeného kříže. Skutečně u ní stál dřevěný kříž, původně natřený červenou barvou. U něj jsem odbočil vpravo. Po čtvrthodině jsem narazil na malé lesní jezírko. Opět jsem chvíli bloudil, přeskakoval a obcházel popadané stromy, bořil se do měkkého mechu a na soutocích vybíral hlavní zdrojnici, než jsem našel začátek pramene, který jezírko napájel. Pokud jsem správně četl mapu, byl jsem u pramene Vodického potoka neboli Trnavy. (únor 2007)

 

09pacov.jpg (101301 bytes)

Pacov, rodiště básníka A.Sovy

06brezina.jpg (101824 bytes)

Okolí Březiny

07kejta.jpg (100620 bytes)

Ústí Kejtovského p.

08horepnik.jpg (100140 bytes)

Hořepník

14zeliv.jpg (101145 bytes) 13kloster.jpg (98808 bytes) 12prehrada.jpg (102431 bytes) 11popelka.jpg (101384 bytes) 10krelovice.jpg (100036 bytes)
Ústí do Želivky u Želivi

Klášter v Želivi

V. n. Trnava

Ústí Popelištné

Okolí Křelovic