BYSTŘICE (Morava)

Okolí Rýžoviště

3

Na horním toku

3

Dětřichov n. B.

3

Moravský Beroun

3

Ústí do Moravy

 v Olomouci

6

Pramen: U obce Rýžoviště, 660 m.n.m.

Ústí zleva do: Moravy v Olomouci, 210 m.n.m.

Délka: 54 km

Plocha povodí: 267 km2

Výlet: leden 2007

5

U Petrovického mlýna

Bystrovany

6

5

Domašov n. B.

Velká Bystřice

6

5

U Panského mlýna

Mariánské Údolí

4

Hlubočky

4

Hrubá Voda

4

Okolí Jívové

4