MORAVSKÁ SÁZAVA

 

01bukhora.jpg (101522 bytes) 02vyprachtice.jpg (100585 bytes) 03chudobka.jpg (101744 bytes) 04landskrone.jpg (100156 bytes)

05tresna.jpg (100643 bytes)

Pod Bukovou horou

Výprachtice

Okolí Albrechtic

Lanškroun

Okolí Sázavy

Pramen: u Čenkovic, 695 m n. m.

Ústí zprava do: Moravy u Zvole, 264 m n. m.

Délka: 54,3 km

Plocha povodí: 507,3 km2

Nejdelší přítoky: Nemilka (12,3 km), Březná (31,3 km), Hraniční p. (13,6 km), Lukovský p. (17,9 km), Ostrovský p. (11,9 km)

 

Moravská Sázava pramení pod Bukovou horou. Její pramen je schovaný v kořenech smrku pod nízkým břehem a z cesty ho není vidět. Z úbočí horského svahu říčka stéká do Výprachtic. Pod nimi si vyhloubila úzké, ne příliš hluboké údolí mezi strmými zalesněnými stráněmi. Šlapal jsem nejprve asfaltovanou cestou, potom místní silničkou nekonečné kilometry přes vesnice Albrechtice, Sázava a Žichlínek. Mezi Sázavou a Žichlínkem se do říčky vlévá první větší přítok Ostrovský potok. Asi dva kilometry proti jeho proudu stojí město Lanškroun. Za Žichlínkem se otevřelo široké, ploché údolí obdělané poli. S říčkou si nehezky pohráli stavitelé železničního koridoru. Její tok výrazně zkrátili, v nepřehledném zmatku hromad hlíny, slepých ramen a vyježděných kolejí dokonce vybudovali jakýsi spojovací kanál k Lukovskému potoku. O kousek níž jsem si myslel, že fotím spojení staré a nové řeky, ale byl to zmiňovaný soutok. Za rychnovskou silnicí se situace zklidnila a po okraji pole jsem došel do Krasíkova blízko soutoku Mor. Sázavy a Hraničního potoka. Pod vesnicí se řeka opět zařízla mezi zalesněné kopce, ze strmých strání tu a tam vykoukla nějaká skalka, na březích se kolem zákrutů řeky vytvořily louky. Do romantického údolí znovu rušivě zasáhla stavba železničního koridoru. Jeho budovatelé si zákruty zkracovaly tunely, železniční násep – široký a vysoký, s pravidelnými rozestupy sloupů trolejového vedení – na mě působil příliš velikášsky, hřmotně. Tady jsem já a romantika údolí mě nezajímá. Stará trať zůstala místy opuštěná, koleje byly odstraněny a zůstal jen prázdný násep, u Tatenic rozpadající se bouda původní zastávky. Nad Hoštejnem se po údolí rozhlíží barokní kostel. Obec nad soutokem Mor. Sázavy a jejího nejdelšího přítoku Březné původně střežil gotický hrad, ale dnes z něj zůstaly jen nepatrné zbytky. U Lupěného jsem se zastavil u soutoku Mor. Sázavy s jejím posledním větším přítokem Nemilkou. Nad soutokem stál mlýn a jen betonový pilíř odděloval Nemilku od začínajícího náhonu. Zhruba půl druhé hodiny jsem věnoval prohlídce města Zábřeh a jeho hlavním památkám. Až na nádraží jsem našel sochu Eskymo Welzla, místního rodáka a svérázného polárníka. Pod Zábřehem se řeka vlévá do široké nivy Mohelnické brázdy. Snad aby se jí nestýskalo po úzkém údolí, svázaly její břehy až k ústí do Moravy hráze. (prosinec 2006)

06lukova.jpg (101422 bytes)

Ústí Lukovského p.

 

07krasikov.jpg (100348 bytes)

Krasíkov

 09hostein.jpg (101344 bytes)

Hoštejn

15brezna.jpg (76307 bytes)

Ústí Březné

14zvole.jpg (100666 bytes) 13rajec.jpg (100381 bytes) 12zabreh.jpg (101274 bytes) 11nemily.jpg (100100 bytes)

10hnevkov.jpg (101085 bytes)

Ústí do Moravy u Zvole

Okolí Rájce

Zábřeh

Okolí Lupěného

Hněvkov