LITÁVKA

 

14brdy.jpg (76481 bytes) 01laz.jpg (75269 bytes) 02brezove.jpg (76343 bytes) 03pribram.jpg (76188 bytes) 04dusniky.jpg (75668 bytes)

Okolí Nepomuku

V. n. Láz

Březové Hory

Hornický skanzen v Březových Horách

Trhové Dušníky

Pramen: sv. od Nepomuku, 765 m n. m.

Ústí zprava do: Berounky v Berouně, 218 m n. m.

Délka: 54,6 km

Plocha povodí: 629,4 km2

Nejdelší přítoky: Suchomastský p. (11,1 km), Červený p. (29,5 km), Chumava (18,2 km), Podlužský p. (asi 8,5 km), Příbramský p. (10,8 km), Obecnický p. (8,2 km)

 

Litávka ústí do Berounky v Berouně. Neústí však přímo do hlavní řeky, ale do krátkého mlýnského náhonu, který se z řeky odděluje nad městem a pod ním se do něj vrací. Z Berouna jsem šlapal poměrně širokým úvalem mezi vysokými, většinou zalesněnými kopci. Dno údolí bylo obděláno poli. U Králova Dvora jsem míjel rozlehlý areál cementárny. Ve Zdicích jsem vyhledal ústí Červeného potoka, nejdelšího přítoku Litávky. V dalších kilometrech jsem pokračoval po místních silnicích v drobných kopcích uprostřed polí. V Libomyšli jsem si udělal obrázek ústí Chumavy, u Lochovic ústí Podlužského p. Nad Oborou sevřely zalesněné kopce říčku velice těsně. V okolí Jinců se kopce trochu rozestoupily a na břehy říčky se vrátila pole s menšími vesnicemi. U Bratkovic jsem opustil místní silnice a až na okraj Příbrami poskakoval po rozbitých polních cestách. Příbram ve středověku bohatla z těžby železných a stříbrných rud a tomu odpovídá její výstavnost. V místní části Březové Hory hornickou tradici připomíná oblastní muzeum v jedné ze šachet. Dominantou města je bezesporu barokní poutní chrám na Svaté hoře. Nad městem mě znovu trápily drobné kopce uprostřed polí. Na okraji obce Láz mě na hranici lesa zastavila tabule: „Vojenský újezd. Vstup zakázán.“ Přesto jsem do něj alespoň kousek pronikl k hrázi malé přehrady. Hlouběji jsem si už netroufl, otočil se a vrátil stejnou cestou asi deset kilometrů do Příbrami. (září 2007)

 

II.

Nad obcí Zálání jsem vstoupil do lesů bývalého vojenského újezdu Brdy. Nad vrstevnicovou místní silničkou jsem byl nucen brzy zařadit nejlehčí převod a měl co dýchat, abych na štěrkové cestě prudký kopec zvládl. Na další z vrstevnicových cest jsem odbočil vpravo a s další odbočkou vlevo.Lesáci cesty pojmenovali, na stromech jsem si všiml turistických značek. Jen rozcestníky mi k nim chyběly. V mělkém dolíku jsem zastavil v místě,kde cestu podtékal potok. Podle map měl končit zároveň s cestou, fyzicky mizel v lesenad ní. Odstavil jsem kolo a ponořil se mezi stromy. Potok končil v podstatě mělkou louží zarostlou trávou. Pod ní se kaskádovitě mezi trávou a mechem zalesklo několik jezírek. Byl jsem u cíle, u pramene Litávky. Podle internetu však měl být pramen označen! Jenže jsem neměl připojení k internetu a nevěděl, jak má označený pramen vypadat a kde ho hledat.

K internetu jsem se dostal až večer a zjistil jsem, že k tomu označenému prameni jsem neměl jít proti proudu, ale na druhou stranu po něm k soutoku dvou drobných potůčků.  (červenec 2016)

05jince.jpg (75335 bytes)

Jince

06rejkovice.jpg (75405 bytes)

Rejkovice

07bludsky.jpg (76467 bytes)

U Bludského mlýna

08lochov.jpg (75002 bytes)

Lochovice

13berounka.jpg (75947 bytes) 12beroun.jpg (76345 bytes) 11dvur.jpg (75339 bytes) 15cerveny.jpg (76376 bytes) 10zdice.jpg (75270 bytes)

Ústí do Berounky v Berouně

Beroun

Králův Dvůr

Ústí Červeného p. u Zdic

Zdice