BĚLÁ (Kl. Nisa)

 

01vidly.jpg (50841 bytes) 02bela.jpg (50907 bytes) 03domasov.jpg (50825 bytes) 04adolfovice.jpg (51340 bytes) 05jesenik.jpg (51332 bytes)

Pod Videlským sedlem

Bělá pod Pradědem

Domašov

Adolfovice

Jeseník

Pramen: ve Videlském sedle, 880 m.n.m.

Ústí zprava do: Nyské přehrady na Kladské Nise u polské obce Biala Nyska.

Délka: 59,5 km, z toho 33 km v ČR.

Plocha povodí: 396 km2

Nejdelší přítoky: Mora (asi 18 km), Olešnice (13 km), Staříč (14 km), Vrchovištní p. (asi 7,5 km), Šumný p. (asi 8,5 km) 

 

V okolí Bialej Nysky ústí Bělá do přehrady Jezioro Nyskie na Kladské Nise. Pokus dostat se k ústí po levém břehu řeky skončil malou hororovou scénou. Džungli až dvoumetrového býlí vystřídal temný lesík. Kmínky keřů a nízkých stromů byly obaleny pavučinami a zbytky naplavených trav, pod nohami klouzalo bláto, místy se leskla jezírka temné vody. Neustále mě obtěžovali komáři. Psychicky jsem to nezvládl a u jednoho z jezírek se otočil zpět, aniž bych dosáhl cíle. Na pravém břehu Bělé vedla cesta dlážděná betonovými panely k hrázi přehrady. Z ní jsem nedokázal odhadnout, kde je poměrně blízké ústí řeky Bělé, a po břehu kolem mokřin zarostlých rákosím jsem se k němu nevydal.

V okolí Bialej Nysky jsem se přes soukromé zahrady nedostal k ústí Mory. Nad obcí vedla kolem Bělé pohodlná silnice, v potřebných rozestupech byly mosty a jak kilometry, tak obrázky utěšeně přibývaly. Široká, poměrně mělká a poklidná řeka meandrovala uprostřed mírně zvlněných polí. Gluchołazy se mi představily jako malé městečko na důležité křižovatce s tradičním centrálním náměstím. Z Gluchołaz jsem se přes drobný kopec nad meandry řeky vrátil do České republiky v Mikulovicích. Na okraji městečka jsem vyhledal soutok Bělé a Olešnice. O pár kilometrů výš se řeka zařízla mezi zalesněné kopce Jeseníků do úzkého údolí. Stěny koryta byly často vydlážděny, prakticky neustále řeku lemovaly nějaké domy. Tak jsem projel Písečnou a Českou Vsí a zastavil se v Jeseníku. Podle prvního a nejspíš i povrchního dojmu dnes město nad soutokem Bělé a Staříče žije především z odkazu Vincence Priessnitze a z lázeňství. Z něj jsem dál pokračoval úzkým údolím mezi zalesněnými svahy přes Domašov do Bělé. Až v ní se dosud zdánlivě neměnná říčka s každým přítokem doslova vytrácela před očima, proměnila se v horský potůček. Nad Bělou jsem se ponořil do lesa a vystoupal do Videlského sedla.

Pod sedlem v klínu mezi silnicí a asfaltovanou cestou jsem bez velkého hledání našel skromný potůček, který se mi záhy rozptýlil v podmáčeném terénu. Tento potůček byl pramenem Bělé. K větší spokojenosti mi chybělo víc vody. Takhle se mi potůček pod pramenem rozpadal spíš do samostatných louží. (květen 2007)

06ves.jpg (50921 bytes)

Česká Ves

07pisecne.jpg (51151 bytes)

Písečná

08olesnice.jpg (51455 bytes)

Ústí Olešnice u Mikulovic

 

09lazy.jpg (51671 bytes)

Glucholazy

14prehrada.jpg (51227 bytes) 13nysa.jpg (51189 bytes) 12nyska.jpg (51591 bytes) 11wilamow.jpg (51266 bytes) 10bodzanow.jpg (51459 bytes)

Jezioro Nyskie 

Nysa

Biala Nyska

Wilamowice

Bodzanów