HANÁ

 

01drahany.jpg (101313 bytes) 02louka.jpg (100800 bytes) 03sady.jpg (102686 bytes) 04rychtarov.jpg (101963 bytes) 05dedice.jpg (101439 bytes)

Drahany

Počátky Velké Hané

Nové Sady

Okolí Rychtářova

Soutok Velké a Malé Hané v Dědicích, vznik Hané

Pramen: jako Velká Haná v Drahanech, 630 m n. m.

Ústí zprava do: Moravy u Postoupek-Hradiska, 192 m n. m.

Délka: 57,1 km

Plocha povodí: 607,8 km2

Nejdelší přítoky: Brodečka (33,2 km), Tištínka (16,4 km), Pustiměřský p. (15,1 km), Švábenický p. (asi 12 km), Rostěnický p. (14,6 km), Malá Haná (16,3 km)

 

Z Kroměříže jsem popojel asi tři kilometry po hlavní silnici do Postoupek. Tam jsem odbočil na polní cestu a po ní se dostal na břeh Moravy. Řeku jsem sledoval kousek proti proudu, dokud jsem nenarazil na Hanou. Její ústí se schovává mezi stromy. Z Postoupek až do Vyškova Haná teče zregulovaným, uměle napřímeným korytem uprostřed mírně zvlněných polí a bezprostředně k ní je možné se dostat jen v četných vesnicích (městy jsou Kojetín, Němčice a Ivanovice) nebo na mostech. Její údolí také využívá železnice a nově dostavěná dálnice, která převzala provoz původní silnice č. 47. Z větších přítoků jsem hledal ústí Brodečky v Mořicích, Tištínky v Dřevnovicích, Pustiměřského a Švábenického potoka v Ivanovicích a Rostěnického potoka ve Vyškově. V Dědicích, dnes předměstí Vyškova, se spojují dvě zdrojnice řeky: Velká a Malá Haná. Vesnici jsem dvakrát prošel nahoru dolů, než jsem pochopil, že k soutoku musím vstoupit do neoplocené zahrady. Odsud jsem po místní silnici stoupal přes Rychtářov, Studnici a Nové Sady do Drahan. Kolem vesnic se prostíraly prstence polí, ty od sebe oddělovaly pásy lesa. Údolí Velké Hané se mi schovávalo v lese po pravé ruce, Malé Hané po levé. Pod Drahanami se prostírá louka, která končí nízkým břehem porostlým stromy. Na začátku tohoto břehu je do země zapuštěna betonová skruž chráněná drátěným plotem. Toto místo v roce 2004 pan Ludvík označil za pramen Velké Hané. Jenže drobná stružka pokračuje nad skruží přes louku k domům u silnice a za ní se ztrácí uprostřed polí. (červenec 2006)

07vyskov.jpg (101037 bytes)

Vyškov

 

06drnovka.jpg (102469 bytes)

Ústí Rostěnického p. ve Vyškově

 

08ivanovice.jpg (103453 bytes)

Ivanovice na Hané

 

09mostek.jpg (100900 bytes)

Ivanovice na Hané

14postoupky.jpg (101122 bytes) 13popuvky.jpg (101241 bytes) 12vrchoslavice.jpg (102042 bytes) 11brodecka.jpg (76930 bytes) 10tistinka.jpg (101137 bytes)

Ústí do Moravy u Postoupek

Okolí Popůvek

Vrchoslavice

Ústí Brodečky v Mořicích

Ústí Tištínky v Dřevnovicích