LITAVA

 

21vlcak.jpg (76294 bytes) 22lisky.jpg (76537 bytes) 23brankovice.jpg (77083 bytes) 24nesovice.jpg (77068 bytes) 25nevojice.jpg (76725 bytes)

Pramen pod Vlčákem

Ústí Litávky u Lísek

Brankovice

Nesovice

Nevojice

Pramen: jv. od Cetechovic, 510 m n. m.

Ústí zleva do: Svratky v Židlochovicích, 180 m n. m.

Délka: 58,3 km

Plocha povodí: 789,8 km2

Nejdelší přítoky: Dunávka (15,3 km), Moutnický p. (11,1 km), Říčka (36,5 km), Milešovický p. (12,2 km), Rakovec (34,1 km)

 

U Židlochovic ústí do Svatky říčka Litava. Vydal jsem se asfaltovanou cestou po jejím břehu uprostřed ploché roviny polí vzhůru. Říčka tekla umělým, zregulovaným korytem. Vpravo se nad ní zvedal hřeben Výhonu. V jeho severní části, zvané Cezavy, nad Blučinou archeologové odkryli hradiště z doby bronzové. Zastavoval jsem u ústí Dunávky, v Blučině, u ústí Moutnického potoka a pod Měnínem u ústí Říčky. I v okolí Žatčan a Újezdu jsem využíval upravených cyklostezek na břehu řeky. Výhon vpravo jsem nechal za zády, vlevo se nad Újezdem zvedl Pratecký kopec. Mohyla míru na jeho úbočí připomíná bitvu u Slavkova roku 1805. Kopec pokračoval nízkým hřebínkem až ke Slavkovu. V Šaraticích jsem uprostřed polí vyhledal ústí Milešovického potoka a o pár kilometrů výš u Hrušek ústí Rakovce. Mezi Vážanami a Slavkovem jsem oblouk řeky zkrátil přes drobné návrší. Ve Slavkově se v barokním zámku jedna z expozic věnuje napoleonské problematice. Za městečkem jsem šlapal po místních silničkách do Křižanovic a z nich upravenou polní cestou do Bučovic. V Bučovicích mě lákal k návštěvě renesanční zámek. Za městečkem jsem se s místní silničkou protáhl po úpatí zalesněného svahu přes Vícemilice do Nevojic. Z nich mě znovu vedla upravená polní cesta kolem železničního náspu do Nesovic. Údolí říčky se zúžilo, přímo nad ní se zvedaly nízké svahy. Dominantou Nesovic je novogotický zámeček. Z Nesovic do Brankovic jsem musel kus šlapat po rušné silnici. Z Brankovic do Kožušic jsem využil chátrající silničku na pravém břehu řeky. Za Kožušicemi jsem odbočil polní cestou do Lísek. Kousek před vesnicí jsem našel soutok Litavy a Litávky. V Lískách jsem se vrátil na silnici a po břehu říčky dojel do Zástřizel. Z nich jsem štěrkem zpevňovanou lesní cestou vystoupal po zelené turistické značce k rozcestí Pod Studeným žlebem. Naproti rozcestníku mě zaujala tabulka s nadpisem „Pramen Litavy“ a schématem toku. Pěšky jsem se pustil do lesa. Sledoval jsem postupně se zahlubující suchý žleb. Na jeho spojení s druhým se v korytě zaleskla voda a směrem dolů se nesměle rozbíhal potůček. Symbolicky nad spojením obou stružek byla postavena stříška a nad ní do stráně zasazen kámen s vytesaným nápisem „Pramen Litavy. KT Noha Bučovice 2008“. Vše doplňovala stejná tabule jako u rozcestníku. (červenec 2012)

26bucovice.jpg (76005 bytes)

Bučovice

 

27marefy.jpg (76391 bytes)

Marefy

 

28krizanovice.jpg (76954 bytes)

Křižanovice

 

29slavkov.jpg (76895 bytes)

Slavkov

34zidly.jpg (76912 bytes) 33menin.jpg (76694 bytes) 32zatcany.jpg (76351 bytes) 31ujezd.jpg (76814 bytes) 30hrusky.jpg (76754 bytes)

Ústí do Svratky u Židlochovic

Ústí Říčky u Měnína

Žatčany

Újezd u Brna

Hrušky