LOUČKA

 

01prameny.jpg (101884 bytes) 02zrod.jpg (101911 bytes) 03mesto.jpg (101906 bytes) 04svratka.jpg (102092 bytes)

05lucni.jpg (102613 bytes)

Nad prameny Zrození říčky Nové Město na Moravě Radešínská Svratka

Ústí Lučního p. v Bobrové

Pramen: jako Bobrůvka u Rokytna, 725 m n. m.

Ústí zprava do: Svratky u Předklášteří, 260 m n. m.

Délka: 60,1 km

Plocha povodí: 389,9 km2

Nejdelší přítoky: Libochovka (35,9 km), Olešná (12,8 km), Luční p. (10,8 km), Řečický p., Slavkovický p.

 

Řeka pramení jako Bobrůvka v okolí Rokytna severně od Nového Města na Moravě. Přesněji říčka vzniká spojením tří drobných potoků. V prvních kilometrech tekla úzkým mělkým žlábkem mezi loukami chráněnými z obou stran lesem. Kolem potoka vedla rozbitá lesní cesta, místy spíš pěšina v trávě. Pod Novým Městem jsem šlapal asi dvanáct kilometrů po místních silnicích zajímavě členěnou krajinou uprostřed polí přerušovaných místy chomáčky lesů přes Radešínskou Svratku do Bobrové. O kus níž v okolí Olešínky bylo u Šiklova mlýna vybudováno westernové městečko. Pod ním si říčka postupně vytvořila úzké hluboké údolí a na cestu na jejím břehu nezbylo místo. Proto jsem musel nahoru na hranu údolí. Znovu jsem se s Bobrůvkou potkal po asi čtyřech kilometrech ve Strážku. A opět jsem stoupal nahoru, opět silnice vedla po hraně zalesněného údolí vlevo, vpravo se prostírala pole. U Moraveckých Janovic jsem odbočil ze silnice znovu na lesní cesty a sjel k Bobrůvce. Chtěl jsem pokračovat kolem říčky po červené turistické značce, ale na konci chatové osady mě zastavila kolmá skalka. Tudy to s kolem nešlo. Naslepo jsem se po kamenité lesní cestě vyškrábal nahoru na křižovatku u Moraveckých Pavlovic. Po hlavní silnici plné aut jsem se potom v mírně zvlněných polích trápil do Jilmoví. Z něj jsem s modrou turistickou značkou absolvoval další krkolomný sjezd po kamenité lesní cestě do Skryjí. Lesní cestu po dně údolí brzy vystřídala místní silnička. O pár kilometrů níž se na soutoku s Libochovkou otevřela malá kotlina. Dominantou obce Dolní Loučky nad soutokem je vysoký železniční most přes údolí Libochovky. Podle pravidel by to mělo být tak, že soutokem s Libochovkou začíná řeka používat název Loučka. Místní ji tak však nazývají již o několik kilometrů výš. Pod Dolními Loučkami znovu kopce řeku na chvíli sevřely velmi těsně. Po jejím břehu vedla pohodlná lesní cesta. Kopce na levém břehu se ztratily při spojení dvou údolí na okraji Předklášteří. U silnice z Tišnova do Nového Města mi k soutoku se Svratkou zbývalo pár stovek metrů úzkou pěšinou ztracenou v podrostu. Kulisu spojení obou řek dotvářel železniční most. V Předklášteří jsem také vyhledal místní raně gotický klášter Porta coeli, dnes sídlo oblastního muzea. (červenec 2007)

06sikl.jpg (101088 bytes)

Šiklův mlýn

 

07strazek.jpg (102307 bytes)

Strážek

 

08janovice.jpg (102277 bytes)

Okolí Moraveckých Janovic

 

09splav.jpg (102973 bytes)

Okolí Skryjí

14porta.jpg (102465 bytes) 13predklasteri.jpg (102688 bytes) 12libochovka.jpg (100391 bytes) 11viadukt.jpg (102627 bytes)

10skryje.jpg (102153 bytes)

Klášter Porta Coeli v Předklášteří Ústí do Svratky u Předklášteří Ústí Libochovky Dolní Loučky

Skryje