STĚNAVA

 

01kamionka.jpg (78597 bytes) 02unislaw.jpg (76915 bytes) 03mirosov.jpg (77234 bytes) 04mezimesti.jpg (76989 bytes) 05hyncice.jpg (76297 bytes)

Okolí Kamionky

Unislaw Śłąski

Mieroszów

Meziměstí

Hynčice

Pramen: u polské osady Kamionka, 853 m.n.m. 

Ústí zleva do: Kladské Nisy u polské Ścinawice nedaleko Kladska, 280 m.n.m.

Délka: 62 km, z toho 32,9 km v České republice.

Plocha povodí: 594 km2

Nejdelší přítoky: Czerwione (15,8 km), Dzik (11,8 km), Pośna (15,5 km), Wodzica (19,8 km), Šonovský p. (asi 8 km), Božanovský p. (asi 8 km), Martínkovický p. (asi 8 km), Heřmánkovický p. (asi 8 km)

 

 

Stěnava pramení v Polsku u obce Kamionka. Za vesnicí mě obklopil úzký pás ohrazených pastvin ve svahu nad pravým břehem potoka, asfalt vystřídala ne příliš upravená cesta. O kousek dál jsem se ponořil do lesa. Vpravo od ní jsem si mezi stromy všiml nějaké tabulky. Když jsem k ní došel, přečetl jsem si, že jsem u pramene Stěnavy. Jednu tabulku vztyčili polští turisté v polštině, cyklisté z Broumovska k ní připojili papír zatavený ve fólii s českým textem. V okolí tabulky se lesklo několik louží a z nich se sbíral drobný pramínek. Podobných pramínků bylo v sousedství víc.

Z Kamionku do Rybnici Leśnej jsem kousek stoupal a pak už jen sjížděl. Nejprve uprostřed luk, později rozptýlenou zástavbou, kdy si zalesněné kopce stouply blízko k řece. Zastavoval jsem pro jeden obrázek v Unislawi a pak v Mieroszowe. Mieroszow je malé starobylé městečko. Stěnava je po jeho obvodu vedena vyzděným korytem s vydlážděným dnem. Jak se mi Mieroszow líbil, tak sousední Meziměstí na české straně hranice mě odrazovalo panelovou zástavbou a velkolepě pojatým prostranstvím s parkovou úpravou. Při dojezdu do Broumova nebylo možné přehlédnout barokní klášter. Město samo stojí na nízké skalce nad soutokem Stěnavy a Liščího potoka.

Celou cestu z Broumova do Kladska jsem šlapal širokým údolím řeky proměněným v pole. Na české straně hranice byly vesnice sevřenější, nad jižním obzorem se v lesích ukrývaly pískovcové skály. Na polské straně hranice mi přišly statky víc rozptýlené, pole stoupala i do mírných svahů na okrajích. Stěnava plynula jako poklidná nivní řeka a postupně sbírala větší i menší přítoky. V Martínkovicích mě nad ústím místního potoka zaujal starobylý kamenný most. U ústí Božanovského potoka jsem překračoval česko-polské hranice mezi Otovicemi a Tlumaczowem. Přímo ze silničního mostu na okraji Scinawky Górnej jsem pozoroval ústí největšího přítoku Stěnavy, dvacetikilometrové říčky Wodzica. Pod kostelem v Ścinawce Średniej ústí do Stěnavy potok Pośna. Ústí dalších větších přítoků – Dziku a Czerwionku – jsem minul bez povšimnutí.

U vesnice Ścinawica jsem ze silnice odbočil k místnímu hřišti a za ním se pustil úzkou stezkou vyšlapanou ve vysoké trávě. Po stu nebo dvou stech metrech jsem stanul nad ústím Stěnavy do Nisy. Její ústí rozdělil štěrkový ostrůvek do dvou proudů. Nadto kamenný práh zrychlil její proud a ten končil téměř až u protilehlého břehu Nisy. U menšího z obou proudů bylo zřetelně vidět hranu mělkého údolí Stěnavy. Za ní se propadala tmavě zelená hloubka Nisy. (květen 2007)

 

06broumov.jpg (76649 bytes)

Broumov

 

07martin.jpg (82839 bytes)

Martínkovice

 

08tlumacov.jpg (77365 bytes)

Tlumačov

 

09gorna.jpg (76872 bytes)

Ústí Wodzice

14scinawica.jpg (76781 bytes) 13kladsko.jpg (76653 bytes) 12piskovice.jpg (76910 bytes) 11dolna.jpg (77175 bytes) 10srednia.jpg (76395 bytes)
Ústí do Kladské Nisy u Ścinawice

Kladsko

Piszkowice

Ścinawka Dolna

Ścinawka Średnia