STĚNAVA

3

 

Okolí Kamionky

3

 

Unislaw Œłšski

3

 

Mieroszów

3

 

Meziměstí

666

Ústí do Kl. Nisy

u Œcinawice

Pramen: u polské osady Kamionka, 853 m.n.m. Na naše území přitéká u Starostína a po 32 kilometrech je opouští u Otovic.

Ústí zleva do: Kladské Nisy u polské Œcinawice nedaleko Kladska, 280 m.n.m.

Délka: 62 km, z toho 32 km v České republice.

Plocha povodí: 594 km2

Výlety: květen 2007

Hynčice

5

6

Kladsko

Broumov

5

6

Piszkowice

Martínkovice

5

4

 

Œcinawka Dolna

4

 

Œcinawka

Œrednia

4

 

Œcinawka

Górna

4

 

Otovice