BYSTŘICE (Cidlina)

 

01vidonin.jpg (101673 bytes) 02kal.jpg (101457 bytes) 03miletin.jpg (100217 bytes) 04mostek.jpg (100661 bytes) 05horice.jpg (104099 bytes)

Pramen u Vidonína

Okolí Kalu

Miletín

Okolí Hořic

Hořice

Pramen: sv. od Vidonic, 495 m n. m.

Ústí zleva do: Cidliny v Chlumci nad Cidlinou, 213 m n. m.

Délka: 62,8 km

Plocha povodí: 379,4 km2

Nejdelší přítoky: Třesický p. (11,1 km), Roudnice (11,2 km), Radostovský p. (13,7 km), Bašnický p. (18,5 km), Klenická Svodnice (asi 8 km), Trotina (asi 7 km)

 

Město Chlumec nad Cidlinou nejvíce turisty láká na barokní zámek Karlova Koruna. Nejméně zajímavý je na druhém konci města soutok Bystřice a Cidliny, dvou zregulovaných a napřímených řek. Asi jeden kilometr za městem socha revoltujícího sedláka na návrší Skalka připomíná tragický osud selské vzpoury roku 1775. Od návrší jsem polními cestami došel nejprve k Bystřici a po dalším kilometru k Cidlině. Šlapal jsem po hrázi na břehu řeky na okraji lesa, až jsem se dostal k ústí Mlýnské Bystřice, samostatného ramene řeky. Mlýnskou Bystřici jsem sledoval až do Kosic, kde se oddělovala z hlavní řeky. V dalších kilometrech jsem se pohyboval plochou rovinou polí. Bystřice zůstávala přímou, zregulovanou řekou a byla zpravidla rozdělena do dvou koryt. V polích se tu a tam zalesklo pomalu se ztrácející jezírko roztátého sněhu. Střídal jsem místní silnice a polní cesty. Kousek za městečkem Nechanice jsem vyhledal poslední vodní křižovatku na řece v ústí Baštického potoka. Od ní jsem se v polích kolem drobného potoka dostal do Lubné. Z Lubné až do Hněvčevsi jsem se pohyboval po bojišti z 3. 7. 1866. V každé vesnici byla informační tabule a jeden nebo více pomníčků. Poslední z informačních tabulí u Sadové byla i s malým vojenským hřbitůvkem v sousedství rušné hlavní silnice naproti motorestu U Kanonýra Jabůrka. Za Sadovou se krajina rozvlnila drobnými kopci, plochy polí tu a tam vystřídal les. Dalším zajímavým městečkem na trase byly Hořice. Profesoři a žáci místní kamenické a sochařské školy se výrazně zapsali do dějin české kultury a svými pracemi také obstarali velkou část výzdoby města. Bystřice v okolí města proráží úzký zalesněný hřeben. Za ním jsem u Polště znovu sestoupil do relativně plochých luk a polí. Ty mě dovedly do Miletína. Stranou od náměstí stojí ve svahu nad říčkou ve zdánlivě neuspořádané změti chalup rodný domek básníka K. J. Erbena. Z městečka jsem šlapal po modré turistické značce upravenou cestou uprostřed louky na okraji miletínské bažantnice. Značku jsem opustil na křižovatce s místní silnicí a po ní jsem došel do Vidoně. Za vesnicí se říčka zařízla mezi zalesněné kopce, louka zůstala jen kolem vody. Až později i na mírnějších svazích lesy znovu ustoupily loukám. Říčce také byla ponechána volnost, aby mohla svobodně dovádět a uprostřed luk meandrovat. Z Kalu do Vidonic jsem šlapal polní cestou. Ve Vidonicích mladý potok spoutali do betonového koryta. Nad vesnicí kolem asfaltované cesty do Stankova to byla už jen stružka mělce zaříznutá uprostřed louky. Pod jednou cestou skončila. Nad ní už byla jen podmáčená louka mělce se svažující spíš k náznaku žlábku. (únor 2007)

06sadova.jpg (100919 bytes)

Pomníček bitvy r. 1866 v Mladoticích

 

07tresovice.jpg (100311 bytes)

Třesovice

 

08lubno.jpg (100062 bytes)

Ústí Baštického p.

 

09nechanice.jpg (101605 bytes)

Nechanice

 

14cidlina.jpg (99935 bytes) 13chlumec.jpg (102482 bytes) 12mlynska.jpg (100732 bytes) 11kosice.jpg (101140 bytes) 10homyle.jpg (101025 bytes)
Ústí Bystřice do Cidliny u Chlumce n. C.

Zámek Karlova Koruna v Chlumci n. C.

Ústí Mlýnské Bystřice do Cidliny

Oddělení Mlýnské Bystřice u Kosic

Homyle