TEPLÁ

 

01marianky.jpg (76204 bytes) 02rajov.jpg (77008 bytes) 03podhora.jpg (75552 bytes) 04klaster.jpg (76276 bytes) 05poutnov.jpg (76343 bytes)

Mariánské Lázně

Rájov

Pod v. n. Podhora

Klášter Teplá

Poutnov

Pramen: sv. od Mariánských Lázní, 784 m n. m.

Ústí zprava do: Ohře v Karlových Varech, 370 m n. m.

Délka: 64,2 km

Plocha povodí: 407,5 km2

Nejdelší přítoky: Lomnický p. (26,7 km), Dolský p. (9,9 km), Zlatý p. (asi 6 km), Otročínský p. (12,3 km), Pramenský p. (16,7 km), Beranovský p. (asi 5 km)

 

Z Mariánských Lázní jsem lesem vyšplhal do Závišína. K hájovně Podhora jsem projížděl kolem golfového hřiště. Kousek za hájovnou jsem se v lese snažil zorientovat v síti odvodňovacích struh a vybrat z nich nejvhodnější pramen Teplé. Jedna se mi schovávala pod stromy, další jsem sledoval až k jejímu soutoku s jinou a čtvrtá končila u cesty.

Od pramenů jsem se vrátil do Závišína. Ještě několik kilometrů jsem šlapal lesem a potom vyjel na jakousi náhorní planinu nad říčkou. Pole a louky byly přerušovány tu mělkými, tu hlubšími údolími potoků. U Mrázova jsem zastavoval pod hrází menší přehrady. V Tepelském klášteře bylo instalováno muzeum třetího odboje. Městečko Teplá stojí v příkré stráni nad říčkou. U Poutnova jsem překřížil údolí říčky z pravého břehu na levý, do Mnichova. Z něj jsem lesem doprovodil Pramenský potok dolů k jeho ústí do Teplé. Odsud až do Karlových Varů se charakter údolí příliš neměnil. Strmé, místy skalnaté stráně nad břehy porůstal les; v horním úseku se silnice tak tak vmáčkla na břeh řeky, za Bečovem se údolí víc otevřelo a kolem vody se prostřely louky. Podobně jako k ústí Pramenského, tak i k ústí Otročínského potoka jsem se dostal snadno. Gotický hrad Bečov vyrostl na ostrožně chráněné ze tří stran řekou a pod ním se rozložilo městečko. U Cihelen bylo další z golfových hřišť. O kousek níž hladinu říčky vzedmula malá přehrada. Hlavní silnice sice vedla po koruně hráze, ale dostat se k její patě bylo prakticky nemožné. V Březové jsem vyhledal ústí Lomnického potoka.

O pár kilometrů dál jsem opustil silnici a kolo vytlačil strmou stezkou lesem k vyhlídce Karla IV. Z ní se mi otevíral pohled zejména na jižní část Karlových Varů. Z vyhlídky jsem dost krkolomně doklopýtal dolů k malé kapli Ecce homo a znovu kolo tlačil do kopce k rozhledně Diana. Z rozhledny jsem měl celé město jako na dlani a přes ně viděl i část Krušných hor, včetně jejich nejvyšší hory Klínovce. Od rozhledny jsem pokračoval k zotavovně Myslivna, od ní k vyhlídce Petra Velikého a pod ní k soše kamzíka na vysoké skalní jehle. Kolem kamzíka jsem sestoupil dolů do města.

Jádro lázeňského města se vmáčklo do úzkého údolí Teplé. Stačilo mi proto sledovat její tok, abych viděl nejznámější stavby ve městě: grandhotel Pupp, Vřídlo, lázeňskou kolonádu a hotel Thermal. Pod ním se údolí rozšířilo, vedle lázeňských budov se objevilo i menší obchodní centrum. Nábřeží říčky Teplé jsem sledoval až k jejímu ústí do Ohře. (červen 2007)

06pramensky.jpg (77251 bytes)

Ústí Pramenského p.

 

07louka.jpg (76565 bytes)

Okolí Louky

 

08becov.jpg (76619 bytes)

Bečov n. T.

 

09vodna.jpg (76690 bytes)

Okolí Vodné

14eger.jpg (76540 bytes) 13vary.jpg (76988 bytes) 12brezina.jpg (77259 bytes) 11golf.jpg (76886 bytes) 10teplicka.jpg (76710 bytes)

Ústí do Ohře v Karlových Varech

Karlovy Vary

V. n. Březová

Golfový areál Cihelny

Teplička