OSTRAVICE

 

01cerna.jpg (101428 bytes) 02bila.jpg (101729 bytes) 03spojeni.jpg (100437 bytes) 04sance.jpg (101440 bytes)

05ostravice.jpg (100662 bytes)

Pramen Černé Ostravice Pramen Bílé Ostravice Soutok Bílé a Černé O. V. n. Šance

Ostravice

Vzniká: soutokem Bílé Ostravice (9,6 km) a Černé Ostravice (8,8 km) u Starých Hamrů, 521 m n. m.

Ústí zprava do: Odry v Ostravě-Hrušově, 204 m n. m.

Délka: 65,1 km

Plocha povodí: 826,8 km2

Nejdelší přítoky: Lučina (37,3 km), Olešná (21,4 km), Morávka (30,9 km), Baštice (11,8 km), Čeladenka (16,9 km)

 

Řeka Ostravice má dva prameny. Bílá Ostravice pramení u osady Hlavatá, Černá Ostravice u osady Bílý Kříž. Oba přibližně devítikilometrové potoky tečou úzkým zalesněným údolím a spojují se u Starých Hamrů.

Ve Starých Hamrech žila legendární Maryčka Magdónova. Zde také začíná vzdutí vodní nádrže Šance, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Ostravsko. Na okraji Ostravice našel svůj útulek ve srubu Petr Bezruč. Blízko něj zpěnila řeku malá peřej. Z Ostravice jsem vyrazil rozptýlenou zástavbou mezi zahradami střídavě po obou březích řeky do Frýdlantu. Na jeho okraji jsem zastavil u ústí Čeladenky. Městečko Frýdlant opustilo svůj historický střed, veškerý život se soustředí v moderních panelových sídlištích. Pod ním se údolí řeky se naplno otevřelo loukám a polím, i když vždy nad jedním břehem zůstalo nízké návrší. Na okraji Pržna jsem ze silnice odbočil na uzounkou stezku po břehu řeky mezi stromy. Stezka mě zavedla nejprve na okraj Hodoňovic, kde byla část vody odváděna z Ostravice umělým kanálem do Olešné, a potom se ztratila v lužním lesíku před Baškou. Z Bašky jsem po silnici došel přes Staré Město do Frýdku-Místku. Na jednom okraji města jsem se zastavil u ústí Morávky a na druhém u ústí umělého kanálu do Olešné. V Místku na Moravě sloužil Petr Bezruč na místní poště. Na protilehlém břehu ve slezském Frýdku byl na nevysokém návrší postavený středověký hrad, později přestavěný na barokní zámek. Severně od města byly vybudovány válcovny plechů. Z města jsem šlapal nezpevněnou cestou lužním lesíkem a vyhýbal se množství louží a bláta. V okolí Paskova se lesem proplétaly různé produktovody. Pod jedním z nich ústila do Ostravice Olešná. Pásový dopravník nad soutokem přepravoval hlušinu z blízkého černouhelného dolu na haldu. Z podrostu jsem se dostal až před Hrabovou. O kousek dál u Vratimova bláto opět vystřídal asfalt. O něco později jsem se schoval do pravidelně vysoustruhovaného koryta. Nad levým břehem defilovaly areály vítkovických továren, pravý porůstal řídký les. Přes něj jsem neviděl areál Nové huti v Ostravě-Kunčicích. U jezu, z kterého se odděloval kanál do Vítkovic, upravená cesta skončila. Opět jsem se čvachtal blátem a brouzdal trávou až k ústí Lučiny na okraji centra města. S rozvojem důlní činnosti souvisí i proměny Ostravy v moderní velkoměsto. Střed města jsem si prošel pěšky, k vrchu Landek se svezl hromadnou dopravou. Na úbočí vrchu Landek vystupovaly uhelné sloje na povrch a využíval je už pravěký člověk. Na vrcholu stával královský hrad. Dnes jej připomíná pouze dřevěná rozhledna s panoramatickým výhledem na město. Pod tímto kopcem se Ostravice vlévá zprava do Odry. (leden 2007)

06frydlant.jpg (101544 bytes)

Frýdlant n. O.

07przno.jpg (103717 bytes)

Pohled na Lysou horu v okolí Pržna

15splav.jpg (101999 bytes)

Hodonovice

16moravka.jpg (77006 bytes)

Ústí Morávky u Frýdku

14odra.jpg (98985 bytes) 12ostrava.jpg (102765 bytes) 17lucina.jpg (76002 bytes) 10paskov.jpg (102108 bytes)

09frydek.jpg (100264 bytes)

Ústí do Odry v Ostravě-Hrušově Ostrava Ústí Lučiny v Ostravě Ústí Olešné u Paskova

Frýdek ve Slezsku