ÚPA

 

01snezka.jpg (76287 bytes) 02jama.jpg (76264 bytes) 04mala.jpg (77569 bytes) 05trutnov.jpg (51027 bytes)

06porici.jpg (50831 bytes)

Úpské rašeliniště V Obřím dole Ústí Malé Úpy Trutnov

Ústí Ličné u Poříčí

Pramen: s. od Studniční hory v katastru Pece pod Sněžkou, 1 432 m n. m.

Ústí zleva do: Labe u Jaroměře, 250 m n. m.

Délka: 78,7 km

Plocha povodí: 513,1 km2

Nejdelší přítoky: Valovický p.(asi 11 km), Olešnice (17,9 km), Maršovka (asi 7 km), Rtyňka (8,3 km), Ličná (17,5 km), Malá Úpa (11,3 km)

 

Úpa se rodí v rašeliništích na náhorní planině na hřebenu Krkonoš. Z ní spadá vodopádem do Obřího dolu. Přímo proti rašeliništi se zvedá nejvyšší česká hora Sněžka. V horní části Obřího dolu si říčka razila cestu mezi balvany bez pomoci člověka, ve střední se objevilo několik menších hrází a ve spodní části ji spoutaly umělé kaskády. Charakter horské bystřiny si Úpa udržovala i z Pece pod Sněžkou do Svobody. Razila si cestu úzkým údolím mezi vysokými zalesněnými svahy. U osady Rybárna se „Velká“ Úpa spojila s Malou Úpou. Charakter údolí přiměl silnici, aby se držela břehu říčky. Trutnov si mimo jiné připomíná jedinou vítěznou bitvu Rakušanů v prusko-rakouské válce roku 1866 naučnou stezkou a skupinou památníků v lesoparku na Jánském vršku. V Poříčí se do Úpy vlévá Ličná. Pod Trutnovem se na březích řeky prostíraly louky, nad nimi se zvedaly relativně vysoké zalesněné svahy. Stále jsem šlapal po silnici na břehu řeky. Okolí Úpice je spojeno s mládím sourozenců Čapkových, spisovatele Karla, spisovatele a malíře Josefa a malířky Heleny. Narodili se v blízkých Malých Svatoňovicích a dětství prožili v Úpici, kde jejich otec provozoval lékařskou praxi. V městečku jsem rozplétal hádanku ústí Rtyňky do Úpy nad splavem. Mezi Úpicí a Havlovicemi řeka protékala mírně zvlněnou krajinou uprostřed polí. U Havlovic přijala další ze svých větších přítoků: Maršovku. Pod vesnicí si vytvořila mělké údolí. Opustil jsem silnici a šlapal po upravených lesních cestách. Dolní část údolí je spojena s knížkou Boženy Němcové Babička. Hlavní část děje se odehrává na Starém Bělidle, babička s dětmi jdou na návštěvu k mlynáři do Ralského (Ludřova) mlýna, kousek nad Bělidlem řeku přehrazuje Viktorčin splav. Vše z návrší střeží ratibořický zámek. V závěru údolí se ze Zlíčského jezu odděloval Úpský přivaděč, po stu metrech byla pod ním pod zemí protažena říčka Olešnice. Asi sto metrů pod jezem na okraji mostu potom ústila do Úpy. Po dalších asi dvou kilometrech znovu na místních silničkách jsem dorazil do České Skalice. Městečko je spojeno s mládím Boženy Němcové, což připomíná i několik menších muzeí. Na jeho okraji přivaděč zaúsťuje umělým betonovým korytem do přehrady Rozkoš. Pod Českou Skalicí mě místní silničky vedly mírně zvlněnou krajinou uprostřed polí až do Jaroměře. Posledním větším přítokem Úpy byl Valovický potok u Říkova. Na předměstí Jaroměře se Úpa vlévá do Labe. (květen 2007)

16bohuslavice.jpg (76443 bytes)

Bohuslavice

 

17upice.jpg (77601 bytes)

Úpice

 

08havlovice.jpg (77192 bytes)

Ústí Maršovky u Havlovic

 

09babicka.jpg (52385 bytes)

Babiččino údolí

14labe.jpg (76117 bytes) 20rikov.jpg (76551 bytes) 12skalice.jpg (51640 bytes) 11rozkos.jpg (77316 bytes)

19zlic.jpg (76989 bytes)

Ústí do Labe u Jaroměře Říkov Muzeum Boženy Němcové v České Skalici Ústí přivaděče do v. n. Rozkoš

Ústí Olešnice u Zliče