OLŠE

 

16studanka.jpg (88716 bytes) 02mlaskawka.jpg (102174 bytes) 03bystre.jpg (101982 bytes) 04pisek.jpg (102262 bytes)

05jablunkov.jpg (100467 bytes)

Okolí Pietraszonky Mlaskawka Na státní hranici u Bystrého Písek

Jablunkov

Pramen: mezi Gańczorkou a Korolowkou u polské Istebné, 880 m n. m.

Ústí zprava do: Odry u Bohumína, 195 m n. m.

Délka: 89 km, z toho 74,5 km v ČR

Plocha povodí: 1 120 km2, z toho 741 km2 v ČR

Nejdelší přítoky: Szotkówka (asi 20 km), Petrůvka (30,8 km), Stonávka (33,7 km), Ropičanka (16,1 km), Lomná (17,3 km)

 

1.

Své putování kolem Olše jsem začal na jejím soutoku s Oleškou v místě, kde přitékala na území České republiky. Do Jablunkova řeka meandrovala uprostřed širokého údolí s loukami a políčky mezi rozptýlenými chalupami. Ve městě jsem se mimo jiné zastavil u soutoku Olše a Lomné. Z Jablunkova do Třince jsem využil místní cyklotrasy. Uzounkou asfaltovanou cestu prakticky neustále provázely statky a chalupy rozptýlené uprostřed horských luk a políček a nad údolím se z obou stran zvedaly vysoké zalesněné hřebeny. Ve Vendryni jsem se napojil na hlavní silnici, která mě přivedla do centra Třince. Město z větší části tvořila pravidelná síť úzkých ulic s obchody. Jako ošklivý přízrak se na severu nad ním rozložil areál Třineckých železáren. Snad dva kilometry kolem mě defilovaly jeho provozy na další cestě pod majestátným hřebenem Beskyd. Když skončil, sjel jsem malým lesíkem k Olši blízko jejího soutoku s Ropičankou. Začal první z úseků, kde řeka tvoří státní hranici. Soutok obou říček se nacházel pod panelovými sídlišti na okraji Těšína. Město bylo po první světové válce rozděleno na českou a polskou část. Původní historické jádro je usazeno na nízkém návrší na pravém, dnes polském břehu řeky. Gotická věž v areálu bývalého královského hradu slouží jako rozhledna. Z Těšína jsem po polském břehu pokračoval přes Pogwizdów a Kaczyce do Karviné. Opět se kolem silnice střídaly louky a drobná políčka s rozptýlenou zástavbou. Z nízkého návrší v Kaczycích jsem si vlevo v údolí prohlížel průmyslovou krajinu pod hřebenem Beskyd. Kousek za vesnicí jsem se vrátil do České republiky. Na předměstí Karviné se Olše načas znovu stává výhradně českou řekou. Lázeňský komplex Darkov spojovaly s Fryštátem, historickým centrem Karviné, ulice rodinných domků. Ústřední náměstí převážně secesních domů doplňuji v sousedství zámek a barokní kostel. Z náměstí jsem prokličkoval na hlavní silnici do Ostravy. Kousek pod městem se do Olše vlévá její největší přítok Stonávka. Pod soutokem jsem poněkud bloudil v síti místních cest na levém břehu Olše. Nejprve jsem míjel areál dolů s haldami hlušiny, s těžními věžemi i komíny strojíren. Pod nimi se leskly hladiny odkalovacích jezírek. Potom jsem se vrátil do podhorské krajiny mezi rozptýlené domky a usedlosti uprostřed luk a zahrádek. V tu chvíli jsem neměl ani pomyšlení na to, abych hledal poslední větší přítoky Olše: Petrůvku a společné ústí Szotkówky a Leśnice. Přitom od ústí Petrůvky Olše znovu tvoří státní hranici. Ani nevím, jak jsem se nakonec dostal do Dětmarovic. Snad, že mi jako orientační bod posloužily komíny elektrárny. Z Dětmarovic do Věřňovic a dál do Bohumína jsem šlapal převážně po místních silničkách uprostřed polí. Kousek za Bohumínem jsem překročil hranici do Polska. Chalupki a Zabelków na sebe prakticky navazovaly. Jejich domy se před ruchem silnice ukrývaly uprostřed zahrad. Novinkou pro mě byla cyklostezka vybudovaná z chodníku. Ze Zabelkowa jsem se posunul kousek přes pole k mostu přes Odru u obce Olza. Z něj byl skutečně nejlepší záběr na blízký soutok s Olší… (říjen 2006)

 

2.

Z Jablunkova jsem pokračoval na kole k pramenům Olše. Až k Bystrému jsem takřka pořád šlapal různou zástavbou, kopce nad údolím jsem nevnímal. U Bystrého jsem využil turistického hraničního přechodu do Polska a odbočil na asfaltovanou lesní cestu ve svahu nad Olší. Kolem Istebného a osad k němu přidružených se na svazích nad řekou otevřely louky a malá políčka. Za poslední z turistických chat jsem znovu vjel do lesa.

Asfaltovaná cesta mě dovedla až k soutoku dvou hlavních zdrojnic Olše. Blátivá cesta provázela jednu ze zdrojnic až k jejímu prameni. I když, jak to s ním vlastně je? Pod cestou se nacházela malá studánka, tu však napájel drobný pramínek stékající po cestě. Asi po stu metrech se ztratil ve stráni nad ní. Les vystřídala paseka. Od prvního pramene jsem se pustil vrstevnicovou cestou přes paseku. O kousek dál jsem křižoval další z možných pramenů Olše. Ten se mi vzápětí rozpadl do řady drobných stružek ztrácejících se ve vysoké trávě. Jednu z nich jsem si vyfotil… (září 2008)

06vendryne.jpg (101737 bytes)

Vendryně

07trinec.jpg (102262 bytes)

Třinec

 

08cieszyn.jpg (100624 bytes)

Těšín

 

09darkov.jpg (102113 bytes)

Darkov

14olza.jpg (100943 bytes) 13vernovice.jpg (102540 bytes) 12doly.jpg (101083 bytes) 11stonavka.jpg (101175 bytes)

10freistadt.jpg (102173 bytes)

Ústí do Odry u polské Olzy Věřňovice Karviná-Doly Ústí Stonávky pod Karvinou

Karviná-Fryštát