LOUČNÁ

 

01karle.jpg (101624 bytes) 02trstenice.jpg (99181 bytes) 03litomysl.jpg (99816 bytes) 04desna.jpg (101430 bytes)

05pekla2.jpg (100706 bytes)

Karle Trstěnice Litomyšl Ústí Desné u Nových Sídel

Pramen Pekla 2

Pramen: jv. od Karlí, 541 m n. m.

Ústí zleva do: Labe pod Sezemicemi, 217 m n. m.

Délka: 81,1 km

Plocha povodí: 729,9 km2

Nejdelší přítoky: Lodrantka (15,2 km), Sloupnický p. (13,6 km), Končinský p. (21,2 km), Desná (27,8 km), Jalový p. (17,7 km)

 

1. Mezi obcemi Ostrý Kámen a Karle se bezprostředně vedle silnice pod stromy schovávala skromná studánka, pramen Loučné. V Karli se potůček skryl do úzkého zářezu v krajině a jen stěží se vedle něj vmáčkl tu a tam nějaký dům. Vše z návrší střežil barokní kostelík. V sousedních Trstěnicích si se mnou Loučná nejprve pohrávala. Chvílemi probleskovala mezi ostrůvky sněhu a trávy, chvílemi se schovávala pod led, pod jedním můstkem dokonce koryto vypadalo suché! Až na rozhraní s Čistou se ustálila a potom až do Litomyšle jen sílila. Pomohl jí v tom i první významnější přítok: Jalový potok. Údolí říčky se mělko zařízlo od okolního terénu, na nevelkých loukách na březích se celou cestu až do Litomyšle rozptýlila místní zástavba.

 

2. Při procházce po centru Litomyšle jsem si uvědomil, jak je to krásné a fotogenické město. Z drobného návrší jej hlídá renesanční zámek. Mezi průmyslovými závody jsem z Litomyšle došel do Nedošína. Za vesnicí jsem se schoval do malého háje se zajímavým pramenem sv. Antonína. Z Tržku jsem po zbytek dne šlapal mírně zvlněnou zemědělskou krajinou většinou po místních silničkách. Nad řekou se místy zvedal nízký svah. U Nových Sídel jsem si vyfotil soutok Loučné a Desné. V Cerekvici jsem se zastavil u ústí Končinského potoka. U vesnice Pekla jsem hledal naše nejvydatnější prameny: uzavřenou studnu Pekel 1 a o kousek dál jezírko Pekel 2. Za Hrušovou obrázek řeky dotvořil každé dva až tři kilometry mlýn. U jednoho z nich ústil do Loučné Sloupnický potok. Večer jsem došel do Vysokého Mýta.

 

3. Z Vysokého Mýta jsem šel zčásti po prohrnuté silnici, zčásti přes čerstvě zasněžené pole. Z Janoviček přes Radhošť, Uhersko, Turov a Slepotice do Moravan jsem šlapal po místních silničkách uprostřed mírně zvlněných polí. Řeka Loučná v nich rozmarně meandrovala, velmi často ji lidé rozdělovali do dvou ramen. Z Moravan jsem si odskočil do asi kilometr vzdálených Platěnic pro poslední obrázek a potom sjel vlakem do Pardubic.

 

4. Ráno jsem se vlakem svezl do Kostěnic a odsud šlapal asi dva kilometry po silnici uprostřed polí. Dašice mě překvapily jako malé městečko s rozlehlým náměstím. Loučná přestala být rozdělována do ramen, spoutaly ji hráze a lidé napřímili její tok. Toho jsem si všiml jak u soutoku s Lodrantkou, tak zejména, když jsem se za Kolodějemi pustil kolem řeky mimo cesty do polí. Nejprve jsem zastavil u drobného, zčásti zamrzlého ústí kanálu Zminka. O kousek dál jsem na náhonu k sezemickému mlýnu postál u akvaduktu, kterým náhon překonává potok Zadní Lodrantku. Za Sezemicemi se vpravo nad krajinou zvedala Kunětická hra s romantickým hradem. Krátce před ústím do Labe se nad jezem oddělil z Loučné kanál Halda. Loučná v posledních kilometrech zmohutněla a zvážněla. Přesto byla proti Labi drobounká.

Od soutoku jsem pokračoval po břehu Labe dál do Pardubic. V prvním kilometru jsem šlapal po úzké hrázi mezi Labem a Haldou, později Halda odbočila vlevo a otevřelo se poměrně velké pole. S kanálem jsem se znovu setkal až na předměstí Pardubic v malém parčíku. Jeho zaústění do Chrudimky přehradila hráz a upravená kanálová propust jej svedla do podzemí. Troufám si tvrdit, že poslední metry Chrudimky před jejím ústím do Labe zvedal blízký jez na Labi. (leden 2007)

 

06hrusova.jpg (101831 bytes)

Hrušová

 

07mejto.jpg (101094 bytes)

Vysoké Mýto

 

08radegast.jpg (101272 bytes)

Radhošť

 

09platensko.jpg (100258 bytes)

Platěnice

14pocaply.jpg (101267 bytes) 13sezemice.jpg (100206 bytes) 12akvadukt.jpg (100454 bytes) 11zminka.jpg (102358 bytes)

10dasice.jpg (101178 bytes)

Ústí do Labe u Počápel Ústí náhonu u Sezemic Sezemický akvadukt Ústí kanálu Zminka

Dašice