DOUBRAVA

 

01radostin.jpg (76626 bytes) 02ransko.jpg (76682 bytes) 03zdirec.jpg (76375 bytes) 04koryta.jpg (76281 bytes) 05chotebor.jpg (76206 bytes)

Okolí Radostína

Ransko

Ždírec

Pod hradem Sokolovec

Chotěboř

Pramen: jz. od Radostína, 626 m n. m.

Ústí zleva do: Labe u Záboří nad Labem, 198 m n. m.

Délka: 89,5 km

Plocha povodí: 598,8 km2

Nejdelší přítoky: Čertovka (16,5 km), Brslenka (30 km), Starkočský p., Hostačovka (22,5 km), Zlatý p. (9,5 km)

 

Ráno jsem vyrazil ze Žďáru podél Pilské přehrady do Polničky. Z ní jsem zčásti v polích, zčásti lesem vystoupal do Račína. U vesnice jsem dočasně opustil silnice a s pomocí žluté turistické značky si zkrátil cestu na lesní asfaltku. Uprostřed lesa pod posedem na malé loučce jsem našel to, co jsem podle mapy považoval za pramen Doubravy. Byla to odvodňovací lesní strouha plná kalné, spíš stojaté vody, prorostlá nejrůznějšími rostlinami. Zkusil jsem po ní sejít kousek dolů, ale cedulku zatlučenou panem Munzarem jsem nenašel. Od pramene jsem sjel do Starého Ranska. V okolí vesnice budoucí řeka napájela soustavu rybníků. Za Starým Ranskem se otevřela rovina polí. V okolí Ždírce se údolí zdálo ploché, ale do Bílku jsem zdolal dva drobné kopce. V Bílku jsem na dvě hodiny slezl z kola. Doubrava se dočasně zařízla mezi skály a kolo bych tudy neprovedl. Skákal jsem po kamenech, šplhal do stráně a zase zpátky a obdivoval nejrůznější tvary skal nad řekou, balvany v korytě, větší i menší peřeje. Nejkrásnější byla úzká skalní průrva, přes kterou si řeka pomáhala malými kaskádami a končila vodopádem. Přírodní divadlo končilo u Sokolohradu. Dál řeku lemovaly skalky, ale proud už byl mírnější a krásy ubylo. Otočil jsem se a vrátil do Bílku.

Přes drobný kopec v polích jsem se znovu na kole překulil do Chotěboře. Po krátké prohlídce města jsem pokračoval po místních silnicích dál. V drobných kopcích uprostřed polí jsem šlapal do Libice. Z Libice jsem sledoval tok Doubravy. Poměrně široké údolí se jen mírně svažovalo k řece a bylo proměněno v pole, pravidelně osazeno vesnicemi. Vpravo se zvedal majestátný hřeben Železných hor, vlevo rozhled zčásti omezoval pás stromů kolem řeky, zčásti pole splývala s obzorem.

U Heřmaně jsem si vyfotil malé zátiší, dům na břehu řeky; hráz Pařížovské přehrady je za plotem a smí se k ní jen v doprovodu hrázného; u Mladotic jsem ze silnice odbočoval na malou loučku k ústí Zlatého potoka. Ani v jednom z obou menších městeček, Třemošnici a Ronově, jsem nezastavil. Ve Žlebech mě zaujalo ústí Hostačovky. Potok přepadal ve dvou proudech malým vodopádem přes plochý balvan do větší tůně vzedmuté splavem na Doubravě. Zámek jsem obešel ze všech stran, než jsem našel optimální záběr. Ze Žlebů jsem se houpal mírně zvlněnými poli až k ústí do Labe u Záboří. I hřeben Železných hor zůstal za zády. Ve Vrdech jsem si udělal obrázek na most přes Doubravu. U Bojman jsem vyhledal ústí Starkočského potoka. Cestou kolem Žehušické obory jsem se k řece přiblížil natolik, že jsem mohl pozorovat, jak meandruje na malém prostoru. Vchod do obory střežil malý barokní zámeček. Měl jsem smůlu. Dovnitř za bílými jeleny jsem se nedostal, protože bylo zavřeno. Za vesnicí jsem se kousek prošel v polích, než jsem našel soutok Doubravy a Brslenky. U Habrkovic jsem vyhledal ústí Čertovky. V Záboří mě zaujal románský portál kostela. Ve výzdobě se střídaly pásy s rostlinnými a figurálními motivy. V jednom pastýř střežil stádo ovcí a krav, v druhém proti sobě kráčeli lidé a mytické příšery. Trochu mi vadilo, že okraje portálu byly skryty pozdějšími stavebními úpravami.

Kousek za vesnicí ústí Doubrava do Labe. Nic zvlášť zajímavého mi spojení obou řek nenabídlo. Něco bude na myšlence, že Labe vzdouvá poslední metry svých přítoků. Po břehu Labe jsem od soutoku zamířil do Kolína... (duben 2007)

06libice.jpg (79830 bytes)

Libice n. D.

 

07herman.jpg (77084 bytes)

Heřmaň

 

08parizov.jpg (77123 bytes)

Pařížov

 

09mladotice.jpg (76910 bytes)

Ústí Zlatého p. u Mladotic

14zabori.jpg (76574 bytes) 15brslenka.jpg (76956 bytes) 12vrdy.jpg (76856 bytes) 11zleby.jpg (74828 bytes) 10ronov.jpg (76553 bytes)

Ústí do Labe u Záboří

Ústí Brslenky u Žehušic

Vrdy

Žleby

Ronov n. D.