CIDLINA

 

01kosov.jpg (75807 bytes) 02tabor.jpg (76096 bytes) 03zeleznice.jpg (76183 bytes) 04jicin.jpg (76465 bytes) 05hradistko.jpg (75921 bytes)
Pramen v Košově Pod Táborem Železnice Jičín Hradištko

Pramen: v Košově, 580 m n. m.

Ústí zprava do: Labe u Libic nad Cidlinou, 186 m n. m.

Délka: 89,7 km

Plocha povodí: 1 177 km2

Nejdelší přítoky: Bystřice (62,8 km), Zábědovský p. (17,2 km), Králický p. (20 km), Javorka (39,2 km), Úlibický p. (17,7 km)

 

Přes Kolín se cyklostezka rozjížděla po proudu Labe po asfaltovaných cestách, ale brzy sjela na úzký chodníček střídavě po břehu řeky, střídavě lužním lesem. U Osečku jsem vyhledal ústí Bačovky, trochu zjednodušeně vedlejšího ramene Cidliny. Pod Libicí jsem si vyfotil ústí hlavní řeky. V Libici jsem si prohlédl pozůstatky slavníkovského hradiště. A potom jsem se rovinou polí pustil po místních silnicích proti proudu Cidliny. U Sán jsem našel počátky Bačovky, u Libněvsi se z Cidliny odděloval Sánský kanál, který ji propojuje s Mrlinou a ve středověku napájel soustavu rybníků. Z Žehuně jsem téměř polovinu cesty do Žíželic šlapal po břehu rozlehlého rybníka. U Levína jsem se rozešel s dálnicí D11, která mě provázela od Libice. Město Chlumec leží na soutoku Cidliny s Bystřicí. Jeho chloubou je barokní zámek Karlova Koruna, po náměstí se z křesla rozhlíží místní rodák, dramatik V. K. Klicpera a kousek za městem se nachází památník selské bitvy z r. 1775. Z Chlumce do Nového Bydžova jsem zdolával jeden drobný kopec v polích za druhým. Cestou jsem minul ústí dalších dvou významnějších přítoků Cidliny, potoků Zábědovského a Kralického. Ve Sloupně, asi tři kilometry za Novým Bydžovem, jsem opustil silnice a v loukách kopíroval břeh řeky. Bez velkého úspěchu jsem se pokoušel rozplést spleť ramen a vodních křižovatek mezi Cidlinou a Kněžovkou. Po asi pěti kilometrech jsem se dokodrcal do Smidar k soutoku Cidliny a Javorky. V mírně zvlněných polích jsem znovu po místních silnicích pokračoval dál. Údolí řeky lemovaly jen drobné kopce. Řeka byla stále přísně zregulovaná, napřímená a lemovaná alejí stromů. Ve Vysokém Veselí mě zaujalo malé čtvercové náměstíčko s parkovou úpravou. U Milíčevsi se údolí začalo zužovat, kopce se přibližovaly k řece. O kousek výš jsem si vyfotil ústí Úlibického potoka. Po dalších asi pěti kilometrech jsem se dostal do Jičína. Po krátké prohlídce jsem město opustil po hlavní silnici na Liberec. Bez povšimnutí jsem nechal hostinec U Rumcajse a zastavil se na nedalekém návrší u kostnice. Ta připomíná zhruba tisícovku padlých v bitvě u Jičína koncem června 1866. Už po místních silnicích jsem se cestou do Železnice pohyboval po bitevním poli zmíněné bitvy. Za Zámezím, kousek od Železnice, se mi do cesty postavil zalesněný vrch Tábor. Do vesnice Cidlina byl uprostřed polí sklon vcelku mírný. Hned za hranicí lesa sklon prudce vzrostl. V tu chvíli jsem míjel soutok dvou zdrojnic řeky Cidliny. Po dvou kilometrech usilovné námahy jsem toho pod vrcholem v Košově měl plné zuby. Zhruba uprostřed obce jsem odbočil z hlavní cesty ke skupině chalup vlevo. Pode mnou tekla uprostřed louky úzká stružka a její začátek označovala tabulka televizního cyklu Zpět k pramenům jako pramen Cidliny.

Když jsem měl hlavní pramen řeky, vydal jsem se i k turistickému. Kousek jsem poskakoval s kolem na kamenité lesní cestě se žlutou turistickou značkou po vrstevnici a poté serpentinou sestoupil kousek níž. Lesní cesta mě pak znovu po vrstevnici dovedla k malému jezírku. Zcela hlasitě se ozývala jeho hlavní zdrojnice. Sledoval jsem ji vzhůru. Brzy se mi schovala pod kameny, slyšet však byla dál. O dalších pár metrů výš na malé terásce vytvořila jezírko. I nad ním kameny dláždily dno koryta, voda v něm však už nebyla. Vrátil jsem se k dolnímu jezírku a našel si i výpusť z něj. Drobný potůček se řítil ze svahu téměř vodopádem.

Od pramene jsem se vrátil do Košova. Z něj jsem se chvíli vezl po hřebenu a potom prudce sjel do Lomnice nad Popelkou. Tam jsem přenocoval. (duben 2007)

06hrobicany.jpg (76712 bytes)

Hrobičany

07smidary.jpg (79018 bytes)

Ústí Javorky u Smidar

08bydzov.jpg (76396 bytes)

Nový Bydžov

15bystrice.jpg (77054 bytes)

Ústí Bystřice u Chlumce

14libice.jpg (76538 bytes) 13vojtech.jpg (76365 bytes) 12sany.jpg (76439 bytes) 16zehun.jpg (77598 bytes) 10chlumec.jpg (76116 bytes)
Ústí do Labe u Libice n. C. Libice nad Cidlinou Začátek Sánského kanálu Žehuňský rybník Chlumec nad Cidlinou