ÚSLAVA

 

01dvur.jpg (101686 bytes) 03cihan.jpg (102210 bytes) 04hnacov.jpg (102647 bytes) 05planice.jpg (102928 bytes) 06zinkovy.jpg (101506 bytes)
Nový Dvůr Číhaň Hnačov Plánice Žinkovy

Pramen: z. od Číhaně, 695 m n. m.

Ústí zprava do: Berounky v Plzni, 296 m n. m.

Délka: 94 km

Plocha povodí: 796,5 km2

Nejdelší přítoky: Kornatický p. (16,2 km), Bradava (20,4 km), Podhrázský p. (12,3 km), Myslívský p. (18,2 km), Tůně (13,4 km)

 

Úslava pramení pod jednou z chalup osady Nový Dvůr. V malém remízku se pod kopyty krav drobný potůček rozptýlil do několika pramínků a napájel malý rybníček. Pod ním jej chránil uprostřed luk pás stromů. Z Nového Dvora jsem sjel místní silničkou do Číhaně. Z Číhaně přes Hnačov do Plánice se silnice mírně vlnila v poměrně širokém údolí. Hladiny rybníků dotvářely pestrou mozaiku luk protkávaných stromy, lemovaných na okraji hřebeny zalesněných kopců. V Plánici malé muzeum připomíná zdejšího rodáka Františka Křižíka, jednoho z nejvýznamnějších elektroinženýrů přelomu 19. a 20. století. Trasu do Újezdu jsem si zkrátil upravenou úvozovou cestou mezi loukami se skupinami stromů a keřů. Z Újezdu jsem pokračoval po silnicích. Údolí mělo tvar písmene V, louky a pole kolem řeky šplhaly do strání, na okrajích je lemoval les. V Žinkovském rybníku mezi Vojovicemi a Žinkovy se vody Úslavy mísí s vodami Tůně. Rybník zejména na okrajích zarůstalo rákosí. Nad ústím Tůně se mi také otevřel pěkný pohled na Žinkovský zámek přes hladinu rybníka. Po jeho břehu jsem se kolem zámku dostal až do vesnice. Pod obloukem hráze v Žinkovech stál rozsáhlý areál mlýna. Odsud až do Starého Plzence na dolním toku se charakter údolí neměnil. Louky a políčka pokrývaly nízké svahy úzkého údolí, shora je hlídal les. Postupně jsem sbíral jednak kilometry, jednak obrázky ze zajímavých míst. V obci Klášter byly pozůstatky bývalého kláštera z větší části včleněny do vesnické zástavby. Pod osamělou skalnatou kupou Zelené hory s malým zámkem se rozložilo městečko Nepomuk. Snad i místní muzeum připomíná zdejšího rodáka Jana z Nepomuku, Rukopis zelenohorský z r. 1818 a Švandrlíkovy Černé barony. U Dvorů jsem se krkolomně spustil ze stráně k soutoku Úslavy a Myslívského potoka. Na okraji Zdemyslic jsem vyhledal ústí Podhrázského potoka. Další zastávku jsem udělal v Blovicích. U Žákavy Bradava téměř zdvojnásobila šířku Úslavy. Kousek před Šťáhlavicemi jsem se loukou prošel k ústí Kornatického potoka. Na konci vsi jsem odbočil k zámku Kozel. Ze Starého Plzence jsem se pěšky vyškrábal strmou kamenitou stezkou k rotundě sv. Petra a sv. Pavla z 10. století na kopci nad údolím. Od ní se mi otevřel pěkný panoramatický výhled, mimo jiné i na hrad Radyně na protější straně. Ze Starého Plzence jsem se po úpatí mírného návrší protáhl do Koterova a z něj vystoupal do Bručné na okraji Plzně. Ulicemi města jsem se propletl do Božkova. Značenou cyklostezku odsud přes Lobzy až k Rokycanské třídě využívala spousta Plzeňanů. Na nízkých svazích stály domy města, kolem řeky se prostírala louka. Hladinu stínila alej topolů. U Rokycanské třídy stezku nahradila jen uzounká, rozbitá pěšina. I proto jsem u dalšího mostu kolo vytlačil do stráně a znovu našel cykloturistické značení. To mě provedlo panelovým sídlištěm Doubravka ke kostelíku sv. Jiří uprostřed malého hřbitova. Přímo pod ním Úslava ústila do Berounky. Kulisu soutoku tvořila pole. Snad jen na vzdálenějším pravém břehu Berounky stál nějaký průmyslový závod. Berounka se stáčela mírným obloukem vlevo, menší a zdánlivě dravější Úslava se k ní připojovala a nějaký čas obě řeky jako by plynuly vedle sebe. (srpen 2006)

08nepomuk.jpg (103936 bytes)

Nepomuk

15dvorce.jpg (76237 bytes)

Ústí Myslívského p.

16zdirec.jpg (76522 bytes)

Ždírec

09blovice.jpg (102917 bytes)

Blovice

14berounka.jpg (102582 bytes) 19koterov.jpg (77045 bytes) 12plzenec.jpg (103355 bytes) 18stahlavice.jpg (77075 bytes) 17zakava.jpg (76018 bytes)
Ústí do Berounky v Plzni-Doubravce Plzeň-Koterov Starý Plzenec Šťáhlavice U ústí Bradavy