MALŠE

 

01quas.jpg (76341 bytes) 02hacklbrun.jpg (75651 bytes) 03sage.jpg (76203 bytes) 04unterwald.jpg (76340 bytes) 05steiger.jpg (76414 bytes)
U samoty Quas Hacklbrunn Ústí Hraničního p. Unterwald Steigersdorf

Pramen: na sz. svahu Viehbergu u Sandlu, 915 m n. m.

Ústí zprava do: Vltavy v Českých Budějovicích, 385 m n. m.

Délka: 96 km, z toho 89,5 km v ČR

Plocha povodí: 979,1 km2, z toho 869 km2 v ČR

Nejdelší přítoky:   Zborovský p. (12 km), Stropnice (54 km), Černá (26,5 km), Kamenice (11,5 km), Felberbach,

 

Malše se těsně před ústím do Vltavy v Českých Budějovicích rozděluje na dvě ramena, která vytvářejí nevelký Sokolský ostrov se sportovním areálem. Hlavní proud se spojuje s Vltavou pod hvězdárnou. Splývají dva vážné toky. Nejspíš k tomu přispěl i jez asi sto metrů po proudu Vltavy. Do druhého ramene Malše se vzápětí vrací Mlýnská strouha a společně ústí do Vltavy pod architektonicky zajímavým mostem.

Cyklotrasa mě z centra města vyvedla po nábřeží Malše klidnými ulicemi. Za Českými Budějovicemi jsem šlapal po místních silničkách i nově vybudované cyklostezce širokým údolím uprostřed polí, hlídaným z obou stran zalesněnými kopci. Vpravo na obzoru na sebe strhával pozornost televizní vysílač na Kleti. U romantické, ne příliš velké vyhlídky se sochou sv. Jana Nepomuckého za obcí Plav idyla skončila. Do Dolní Stropnice na mě čekalo několik drobných vršků. Při první zastávce u řeky jsem mezi chatami vyhledal ústí Zborovského potoka. Při druhé jsem fotil ústí Stropnice z terasy jedné z chat pod další ze skalek nad zákrutem Malše.

A znovu jsem se houpal nahoru a dolů v polích do Římova. Nedokázal jsem docenit ani vyfotografovat zvláštnosti zdejší křížové cesty. Kousek nad vesnicí jsem se zastavil na hrázi přehrady. Při pohledu po proudu dolů se mezi stromy skrývaly domy Římova, při pohledu přes přehradu nahoru bylo vidět na levém břehu Velešín.

Nad přehradou se řeka zařezává do úzkého údolí se strmými skalnatými srázy a cesty bezprostředně po jejím břehu nevedou. A tak jsem se v dalších kilometrech s řekou potkával jen na vybraných místech. Od přehrady jsem lesem přes Sedlec vystoupal do obce Sv. Jan nad Malší. V drobných kopcích zčásti lesem, zčásti v polích jsem se dostal do Malčí a z nich sjel k řece pod Pořešínem. Na druhém břehu jsem se po hraně údolí v dalších drobných kopcích uprostřed polí posunul do Žďáru. Ze Žďáru jsem upravenou polní cestou znovu odbočil dolů k řece u ústí Černé. Od něj jsem do Kaplice sledoval úzkou pěšinu mezi stromy, vyhýbal se výmolům. Kaplice je malé venkovské město postavené na nízké ostrožně nad řekou. Na jeho dolním konci mě zaujaly balvany v korytě řeky.

Přes jedno návrší nahoru v polích, dolů lesem jsem se překulil ke skupině chat u ústí Kamenice a přes druhé návrší po asfaltované cestě do osady Všeměřice. Pod osadou jsem udělal další obrázek řeky. Proti předchozím kilometrům se údolí přece jen pootevřelo, louky a malá políčka šplhaly i do svahů nad řekou, jen na okrajích zůstával les. Z Všeměřic jsem se svezl po vrstevnici mezi pastvinami do Rychnova. Z něj jsem se přes drobný kopec po silnici dostal do Dolního Dvořiště na státní hranici s Rakouskem. Ze sousedního, už rakouského Stiegersdorfu jsem se uprostřed polí a luk držel břehu řeky až pod Mairspindt. Zhruba uprostřed tohoto úseku se mi Leopoldschlag představil jako malé městečko. Pod Mairspindtem nad ústím Felberbachu byl postaven malý kamenný můstek turistického hraničního přechodu. Z Mairspindtu do Unterwaldu jsem zdolal jeden těžký a nepříjemně prudký kopec, z Unterwaldu do Hacklbrunnu druhý. Hacklbrunn je skupina chalup rozhozená po louce mezi dvěma zalesněnými svahy na dolním konci podkovovitého údolí u pramenů řeky. Jeden z nich stéká od samoty Quas ze západního úbočí, druhý od samoty Graben z východního. Svah proti mně korunoval kostel v Sandlu. Kolem něj se rozložily domy městečka.

Po krátkém vydechnutí jsem se od kostela vydal hledat prameny Malše. K samotě Quas mě přivedla místní silnička kolem lyžařských vleků. Dům stál na okraji malé loučky vklíněné do lesa. Vedle chalupy byl rybníček a pod ním tři malé sádky. Z nich byla voda vedena hadicemi v úzkém korytě. Až pod cestou se přirozeně rozbíhala lesem.

V bezprostředním sousedství druhého pramene u samoty Graben na protilehlé straně údolí majitel pozemku kácel dřevo. Proto jsem si mohl udělat obrázek na výrazný potok až o kousek níž.

Obě zdrojnice se spojovaly uprostřed rozmáčené louky kousek nad Hacklbrunnem. (květen 2007)

06kamenice.jpg (76293 bytes)

Ustí Kamenice

07kaplice.jpg (76857 bytes)

Kaplice

08cerna.jpg (75893 bytes)

Ústí Černé

09poresin.jpg (76651 bytes)

Pořešín

14budejice.jpg (74657 bytes) 13roudne.jpg (76814 bytes) 12doudleby.jpg (76769 bytes) 11stropnice.jpg (76300 bytes) 10rimov.jpg (75731 bytes)
Ústí do Vltavy v Českých Budějovicích Roudné Doudleby Ústí Stropnice V. n. Římov