CHRUDIMKA

 

01filipov.jpg (51286 bytes) 02dedova.jpg (52812 bytes) 03zrod.jpg (51301 bytes) 04kamenicky.jpg (50915 bytes) 05hlinsko.jpg (50743 bytes)
Filipovský pramen Dědovský pramen Soutok zdrojnic u Filipova Kameničky Hlinsko

Pramen: sz. od Svratouchu, 700 m n. m.

Ústí zleva do: Labe v Pardubicích,217 m n. m.

Délka: 104,4 km

Plocha povodí: 872,6 km2

Nejdelší přítoky: Novohradka (48,5 km), Podhůra, Okrouhlický p. (10,1 km), Zlatník, Dlouhý p., Slubice (6,1 km), Vortovský p.

 

Ze Svratky jsem prakticky neustále zástavbou vystoupal až nad Svratouch. Po hraně rozvodí mezi Svratkou na jihu a Krounkou na severu jsem se vydal k západu přes louku k lesu. Na jeho okraji jsem našel filipovský pramen Chrudimky. Z malé studánky vytékal zřetelný pramínek. Nad studánkou stála omšelá dřevěná tabule se základními informacemi. Po rozhraní lesa a louky, později pole, jsem sjel do Filipova, přes drobný dolík se zhoupl do Ovčína a sjel pod něj k dědovskému prameni. Na úpatí svahu pod skupinkou stromů vyúsťovala z kamenné zídky meliorační roura. Následně jsem v polích našel soutok obou zdrojnic a sjel do Kameniček.

Ve vesnici pamětní desky na místní škole a busty před protější farou připomínají spisovatele Karla Václava Raise a malíře Antonína Slavíčka, kteří zdejší kraj proslavili na přelomu 19. a 20. století. Z Kameniček jsem šlapal většinou po silnicích v drobných kopcích. Zpočátku k řece zasahoval les, později ustoupil polím a loukám kolem vesnic. U Studnice jsem vyhledal hráz Hamerské přehrady. V Hlinsku turisty nejvíc láká místní část Betlém z dřevěných roubených staveb. Dále jsem zastavoval u soutoku Chrudimky se Slubicí a asi o kilometr dál u Královy pily. Po dalších asi pěti kilometrech jsem se dostal ke skanzenu Vysočina. Jeho volnou součástí jsou i sousední Svobodné Hamry, které si do jisté míry zachovaly ráz konce 19. století. V Trhové Kamenici skromný kamenný pomníček před školou připomíná, že tu začínal svou učitelskou kariéru Karel Václav Rais. Do Dolního Bradla jsem se konečně alespoň kousek svezl po břehu řeky.

Pod Dolním Bradlem řeka vytváří úzké, poměrně hluboké údolí převážně se zalesněnými svahy. Vesnice obklopené poli stojí většinou až na jeho hraně. Toho lidé využili a postavili tu celkem čtyři přehrady: Seč I a vyrovnávací Seč II, Křižanovice a vyrovnávací Práčov. Vždycky, když jsem se dotkl břehu řeky, případně se kousek po něm svezl, musel jsem brzy znovu nahoru do prudkého kopce. V okolí Přemilova a kolem Sečské přehrady jsem šlapal po kamenitých lesních cestách, v dalších kilometrech do Nasavrk jsem už využíval silnice. Kousek za Bojanovem jsem si vyfotil nevýrazný soutok s potokem Zlatník. Na Křižanovické hrázi zvala informační tabule do chráněného území Krhanka. Měl jsem strach, že bych se tam s kolem neprotáhl, a proto jsem se této části řeky vzdal. V okolí Hradiště nad Krhankou stávalo několikahektarové keltské oppidum.

Z Nasavrk jsem se skutálel dolů do Polabské nížiny. S pomocí místních cyklostezek jsem se snažil co nejvíc vyhýbat silnici č. 37. Zastavoval jsem v Práčově u hráze vyrovnávací nádrže, kousek pod ní u ústí Okrouhlického potoka a na úpatí ve Slatiňanech. Místní zámek byl proměněn v muzeum věnované koním a jejich chovu. Pod Slatiňanami se otevírá plochá rovina polí. Jí Chrudimka meandruje až ke svému ústí do Labe v Pardubicích. Zajímavou zastávkou bylo okresní město Chrudim s muzeem loutek. U Úhřetic se Chrudimka spojila se svým nejdelším přítokem, říčkou Novohradkou. Z ní byla o pár kilometrů výš část vody odvedena kanálem Zminka do Loučné. Tento kanál prý ve středověku napájel soustavu rybníků. Poslední kilometry do Pardubic jsem dojížděl polní cestou. I ve městě jsem sledoval nezpevněnou cestu po břehu řeky. Kousek před soutokem s Labem zaústíla do Chrudimky Halda, kanál z Loučné. Zdymadlo na Labi těsně pod soutokem zvedá poslední metry Chrudimky. Na závěr výletu jsem si prohlédl pardubický zámek a udělal několik obrázků v historickém centru města. (duben 2007)

06skanzen.jpg (56304 bytes)

Skanzen Veselý Kopec

07sec.jpg (50935 bytes)

V. n. Seč I

08horelec.jpg (50733 bytes)

V. n. Seč II

09krizanov.jpg (50819 bytes)

V. n. Křižanovice

14pardubice.jpg (51298 bytes) 13novohradka.jpg (51218 bytes) 12chrudim.jpg (51314 bytes) 11slatiny.jpg (50951 bytes) 10pracov.jpg (51123 bytes)
Ústí do Labe v Pardubicích Ústí Novohradky u Úhřetic Chrudim Slatiňany V. n. Práčov