MOJENA

 

01javorci.jpg (78225 bytes) 02prilepy.jpg (80215 bytes) 03prilepy.jpg (79931 bytes) 03martinice.jpg (76571 bytes)

Okolí Lukovečku

Soutok zdrojnic u Přílep

Přílepy

Martinice

Pramen: na j. svazích Lysiny u Lukovečku, 530  m n. m.

Ústí zleva do: Moravy u Otrokovic, 182 m n. m.

Délka: 25,6 km

Plocha povodí: 66,6 km2

 

1. Z Rusavy jsem kolo vytlačil k rozcestí Pod Javořím. Z něj jsem se houpal po hřebeni přes rozcestí Pod Lysinou k Hrádku. U malého krmelce na křižovatce dvou lesních cest jsem se pěšky ponořil do lesa. O kus níž se objevila malá světlina, mezi trávou se zalesklo několik louží a brzy se úzkou úžlabinou rozběhl drobný potůček. První z možných pramenů Mojeny jsem našel. A znovu s kolem jsem se vracel k rozcestí Pod Javořím. Na křižovatce lesních cest necelého půl kilometru před ním jsem znovu zastavil a ponořil se do lesa. Po chvilce hledání jsem našel i druhý možný pramen Mojeny. Podle papírové mapy měla vést kolem potoka lesní cesta. Snad i vedla, ale ztrácela se mezi listím a trávou. Bylo půl sedmé večer a nechtělo se mi riskovat, že se utopím někde v podrostu, že někde zabloudím. Proto jsem se vrátil do Rusavy a po silnici se pustil zpátky do Holešova.

 

2. Ráno jsem se z Holešova přes pole posunul asi dva kilometry do Přílep na úpatí zalesněného svahu. Z vesnice jsem vystoupal asi tři kilometry asfaltovanou lesní cestou vzhůru. Vpravo pode mnou tekl na dně mělké úžlabiny potok Mojena. Kousek pod vrcholem, na malém palouku s dřevařskou boudou, jsem zastavil u soutoku dvou jejích zdrojnic. Udělal jsem si obrázek, otočil se a uháněl zpátky. Na kraji lesa stála ve svahu nad potokem kolonie chat. Z Přílep jsem pokračoval plochou rovinou polí asi patnáct kilometrů přes Martinice, Zahnašovice a Ludslavice do Záhlinic. Zvláštní příchuť těmto kilometrům dodávalo vědomí, že jsem po druhém okraji pole včera šlapal kolem Rusavy nahoru. Střídal jsem místní silnice a polní cesty a v pravidelných rozestupech sbíral obrázky. Mojena byla drobná říčka, která tekla uměle upraveným korytem stíněným alejí stromů a keřů. Mezi Martinicemi a Zahnašovicemi vpravo za polem defiloval Holešov. Bývalé sportovní letiště bylo zastavěno jednou z moderních průmyslových zón. U Záhlinic jsem nakoukl na okraj areálu místních rybníků. Rusava tvoří jeho západní okraj, Mojena východní. Asfaltovanou cyklostezkou kolem železničního náspu jsem dojel do Tlumačova. Pod ním Mojena mizí v lužním lese. Na okraji Otrokovic jsem vyhledal její ústí do jednoho ze slepých ramen Moravy. Mojena připomínala kanál se stojatou vodou. Tůně slepého ramene se o kousek níž zúžila v drobnou strouhu, která tekla souběžně s hlavní řekou oddělená od ní jen úzkou hrází. Pod plavební komorou na hlavní řece se rozšířila do další tůně slepého ramene a pod ní se spojila s hlavní řekou. (květen 2016)

04zahnasovice.jpg (76934 bytes)

Zahnašovice

 

05ludslavice.jpg (76964 bytes)

Ludslavice

 

06kamenec.jpg (77547 bytes)

Kamenecký Mlýn

 

07rybniky.jpg (76710 bytes)

Záhlinické rybníky

12morava.jpg (76800 bytes) 11rameno.jpg (77111 bytes) 09mestys.jpg (76327 bytes) 08tlumacov.jpg (76858 bytes)

Ústí do Moravy u Otrokovic

Ústí do ramene Moravy

Tlumačov

Okolí Tlumačova