HUTNÁ

01celna.jpg (76667 bytes)

3

 

Okolí Celné

02krimov.jpg (76486 bytes)

3

 

Okolí Křimova

03nebovazy.jpg (76642 bytes)

3

 

Nebovazy

04malkov.jpg (76785 bytes)

666

Ústí do Ohře

u Žatce

Pramen: v okolí Celné, 730 m n. m.

Ústí zleva do: Ohře u Žatce, 195  m n. m.

Délka: 26,8 km

(Tok říčky je rozdělen hnědouhelným lomem na dvě, samostatné části. Horní tok ústí u Málkova do Podkrušnohorského přivaděče. Dolní tok začíná pod lomem malou vodní nádrží u obce Březno.)

Plocha povodí: 108,2 km2

Výlet: září 2017

Nad Málkovem

5

12zatec.jpg (76702 bytes) 05privadec.jpg (76900 bytes)

6

Okolí Staňkovic

Ústí do Přivaděče v Málkově

5

11stankovice.jpg (76481 bytes)

06brezno.jpg (76626 bytes)

6

Žíželice

Březno

5

10zizelice.jpg (76630 bytes)

4

 

Hořetice

10horetice.jpg (77006 bytes)

4

 

Střezov

08strezov.jpg (81091 bytes)

4

 

Březno

07most.jpg (76802 bytes)