ÚHLAVA

 
01pancir.jpg (98591 bytes) 02pramen.jpg (102323 bytes) 03hamry.jpg (102440 bytes) 04prehrada.jpg (96882 bytes) 05nyrsko.jpg (99724 bytes)

Pancíř

Pramen Úhlavy

Hamry

V. n. Nýrsko

Nýrsko

Pramen: na z. svahu Pancíře u Železné Rudy, 1 110 m n. m.

Ústí zprava do: Radbuzy v Plzni, 303 m n. m.

Délka: 108,5 km

Plocha povodí: 919,4 km2

Nejdelší přítoky: Lukavice (asi 8 km), Příchovický p. (10,5 km), Třebýcinka (asi 11 km), Točnický p. (17,5 km), Poleňka (18,2 km), Drnový p. (21,2 km), Jelenka (17,8 km), Chodská Úhlava (18,2 km), Dešenický p. (asi 8 km), Zelenský p. (7,8 km)

 

Od chaty Pancíř jsem se držel přibližně půl kilometru po vrstevnici na upravené lesní cestě s příkopy po stranách. Přímo u cesty stál vydlabaný kmen se stříškou, jím byla proražená trubka a na něm zavěšená tabulka „Pramen Úhlavy“. Po nezbytné fotografii jsem se vrátil k chatě Pancíř a od ní do Špičáckého sedla. Pokračoval jsem ve sjezdu lesem. U mostu v Hamrech jsem potkal Úhlavu podruhé. Hnala se jako dravá bystřina po kamenech prudce dolů do údolí. Kousek za mostem mě obklopily louky, přibylo rozptýlených chat a klesání se zmírnilo. U Zelené Lhoty jsem začal objíždět přehradu Nýrsko a musel kousek do kopce. Po několika kilometrech jsem zastavil na její hrázi. Přes hladinu nádrže jsem se naposledy ohlédl po šumavských kopcích. Při pohledu dolů jsem viděl úzké údolí se zalesněnými svahy po stranách, přede mnou je uzavíraly nízké holé kopce. Přehradě dalo jméno blízké město Nýrsko. Za ním se charakter krajiny změnil. Šlapal jsem širokým plochým údolím mezi poli, jen na okrajích se zvedaly zdánlivě nízké, pod vrcholy zalesněné kopce. U Úborska jsem marně hledal soutok s Chodskou Úhlavou. V Janovicích jsem pozoroval ústí Jelenky ze silničního mostu.. Prohlídku města Klatovy jsem omezil pouze na ústřední náměstí a jeho nejbližší okolí. U ústí Drnového potoka jsem měl opět smůlu. Byl schovaný v malém remízku pod prudkým srázem a ze silnice se nebylo prakticky jak k němu dostat. Za Klatovy se údolí zúžilo, kopce na okrajích se povytáhly a přibylo jim stromových čepic. Jedna z vesnic se usadila i se svým kostelíkem, přímo na vršku. V Dolanech jsem věnoval jeden obrázek ústí Poleňky. Hrad Švihov jsem si prohlížel několik kilometrů dopředu. Snad i proto jsem nevěnoval pozornost ústí Točnického potoka. Abych se vyhnul alespoň dočasně hlavní silnici, za Švihovem jsem vystoupal mírný táhlý kopec uprostřed polí do Lhovic, zhoupl se v dolíku do Vřeskovic a sjel zpátky do údolí do Borov. V posledních třech kilometrech do Lužan jsem se hustému provozu nevyhnul. Do romantického zámečku v Lužanech si podnikatel Josef Hlávka, známý mecenáš umění a vědy z přelomu 19. a 20. století, zval na návštěvy malíře a spisovatele z Prahy. Proto jim byla za socialismu věnovaná muzeální expozice. Po revoluci Hlávkovi potomci zámeček získali zpět a stal se pro veřejnost nepřístupný. Z Lužan jsem se posunul tři kilometry do Příchovic. Mezi Příchovicemi a Přešticemi mě na úzké stezce uprostřed louky magicky přitahoval mohutný barokní kostel na nízkém návrší nad řekou. Jinak byly Přeštice všední venkovské městečko. Pod nimi se údolí těsně sevřelo a šlapal jsem v polích z kopce do kopce až na okraj Plzně. Na okraji Plzně-Doudlevců se Úhlava vlévá do Radbuzy. Obě řeky se spojovaly uprostřed prostranné louky, lemovaly je aleje stromů, tu a tam se objevily chomáče vysokého býlí, na březích posedávali rybáři a nic nepřipomínalo blízké velkoměsto. (srpen 2006)

06jelenka.jpg (102286 bytes)

Ústí Jelenky u Janovic

07klatovy.jpg (101672 bytes)

Klatovy

08svihov.jpg (101918 bytes)

Švihov

09luzany.jpg (99982 bytes)

Lužany

13uhlava.jpg (102789 bytes) 13stenovice.jpg (99661 bytes) 12cizina.jpg (101187 bytes) 11prestice.jpg (97677 bytes) 10prichovice.jpg (100464 bytes)
Ústí do Radbuzy v Plzni-Dooudlevcích

Štěnovice

Čížina

Přeštice

Ústí Třebýcinky u Příchovic