ŽEJBRO

3

 

Okolí Oldřiše

3

 

Oldřiš

3

 

Dolívka

666

Ústí do Novohradky

u Blížňovic

Pramen: u Oldříše, 578 m.n.m.

Ústí zleva do: Novohradky v okolí Blížňovic, 241 m.n.m.

Délka: 28,7 km

Plocha povodí: 97 km2

Výlet: srpen 2010

Ždírec

5

6

Brčekoly

Skuteč

5

6

Rosice

Vrbatův Kostelec

5

4

 

Chrast

4

 

 Podlažice

4

 

Chacholice