PUNKVA

3

 

Okolí Suchého

3

 

Skelná Hu

3

 

Okolí Obory

666

Ústí do Svitavy

u Blanska

Pramen: jako Luha v okolí Suchého, 695 m.n.m.

Průběh toku: Luha se spojuje se Žďárnou ve Sloupu (580 m n.m.) a vzniká Sloupský potok. Ten se o necelý kilometr dál propadá do podzemí Moravského krasu. V labyrintu Amatérské jeskyně vzniká jeho soutokem s Bílou vodou Punkva. Na povrch vyvěrá kousek od propasti Macocha.

Ústí zleva do: Svitavy u Blanska, 280 m.n.m.

Délka: 29 km

Plocha povodí: 170 km2

Výlet: květen 2009

Okolí Sloupu

5

6

Arnoštov

Sloup

5

6

Skalní mlýn

Sloupské propadání

5

4

 

Okolí Skalního mlýna

4

 

Punkevní jeskyně

4

 

Na dně Macochy