RUSAVA

01rusava.jpg (79234 bytes)

3

 

Okolí Rusavy

02raztoka.jpg (76197 bytes)

3

 

Ústí Ráztoky v Rusavě

03chomyz.jpg (76544 bytes)

3

 

Chomýž

04slavkovsky.jpg (82504 bytes)

666

Ústí do Moravy

u Tlumačova 

Pramen: na j. svazích Bukoviny u Rusavy, 600 m n. m.

Ústí zleva do: Moravy u Tlumačova, 184 m n. m.

Délka: 29,3 km

Plocha povodí: 147,5 km2

Výlet: květen 2016

Ústí Slavkovského p.

5

12morava.jpg (76823 bytes) 

05jankovice.jpg (80537 bytes)

6

Okolí Záhlinic

Holešov

5

11stonac.jpg (76358 bytes)  06holesov.jpg (76790 bytes)

6

Záhlinické rybníky

Holešov

5

10zahlinice.jpg (77133 bytes) 

4

 

Hulín

09hulin.jpg (76161 bytes)

4

 

Ústí Roštěnky u Pravčic

07rostenka.jpg (76826 bytes)

4

 

Všetuly

08vsetuly.jpg (76262 bytes)