Vsetínská B. - BEČVA

 
01trestik.jpg (82056 bytes) 02karlovice.jpg (91983 bytes) 03halenkov.jpg (76489 bytes) 04senice.jpg (76173 bytes) 05vsetin.jpg (76283 bytes)

Pramen Vsetínské Bečvy

Velké Karlovice

Halenkov

Ústí Senice (červenec 13)

Vsetín

VSETÍNSKÁ BEČVA

Pramen: pod Trojačkou nad Velkými Karlovicemi, 870 m n. m.

Spojením s: Rožnovskou Bečvou vzniká Bečva u Valašského Meziříčí, 288 m n. m.

Délka: 58 km

Plocha povodí: 734 km2

Nejdelší přítoky: Bystřice (21,1 km), Ratibořka (10,8 km), Rokytenka (13,3 km), Jasenice (9,2 km), Senice (31,5 km)

 

Ve Valašském Meziříčí jsem se zastavil u soutoku Bečev. Nad ním byl upravený parčík, nad pravým břehem spojené řeky vyrostl nějaký závod, nad levým několik domků předměstí. Vsetínská Bečva byla mohutnější a světlejší, Rožnovská užší a tmavší. Ještě asi sto metrů za soutokem je bylo možno rozeznat, Rožnovské byl vymezen úzký pruh koryta u pravého břehu a šev vytvářel pás bublinek.

Bezprostředně za Valašským Meziříčím si řeka prorážela cestu vpřed úzkým hrdlem mezi dvěma zalesněnými kopci. Pohodlnou cestu v tomto úseku vystřídala úzká kamenitá pěšina. Po pár kilometrech se údolí znovu rozšířilo a na březích se prostřela pole. Kopce je hlídaly z okrajů. Jednotlivé vesnice na levém břehu spojovala spíš asfaltovaná cesta než místní silnička. V ústí Bystřičky jsem si prohlížel poněkud prohnilou dřevěnou lávku nad splavem a zřejmě místo pro těžbu štěrku. Za ústím Ratibořky jsem musel hodně prudce do stráně. Do Vsetína jsem znovu sjížděl. Po krátké prohlídce jsem město opouštěl po nábřeží řeky. Mezi domy bylo asfaltované, později už ne. Vpravo se nad řekou zvedala zalesněná stráň, vlevo se za alejí stromů prostíralo pole. V Ústí jsem před drncáním na nezpevněné cestě dal přednost rychlejší silnici, i když mi život znepříjemňovala auta. Silnice vedla středem rozlehlé louky, na jejích okrajích se zvedaly relativně nízké zalesněné svahy, kolem silnice byly rozptýleny domy vesnic. Jak jsem zvolna stoupal výš, údolí se zužovalo a vrcholy kopců přibližovaly. Za Velkými Karlovicemi se stoupání přiostřilo a byl jsem nucen zařadit lehčí převody. U Uzgruně uzavřely zalesněné svahy údolí úplně. Tok Vsetínské Bečvy se rozptýlil do několika drobných potoků. Lesem jsem po silnici vystoupal k Makovskému průsmyku. Ten mimo jiné vyznačovala socha partyzána v běhu. Zde také začalo velké lesní dobrodružství. Kolo jsem po místním cykloturistickém značení tlačil několik kilometrů nezpevněnou lesní cestou přes kořeny a kameny vzhůru až na vrchol Trojačky. Celou dobu jsem sledoval státní hranici, a to víc ze slovenské strany. Na ni se také otevíral pohled do hlubokého údolí otevřeného loukám s rozptýlenými chalupami. Z vrcholu jsem dost krkolomně sjel k silnici. Tam mi místní značka ukazovala k pramenu Vsetínské Bečvy. Po zhruba dvou stech metrech na vrstevnicové lesní cestě se ve stráni pode mnou objevil přístřešek nad pramenem. Pod ním proužek mokrého listí vyznačoval pramínek, který vzápětí spadal z prudkého srázu dolů. (květen 2004)

 

BEČVA

Vzniká: spojením Vsetínské Bečvy (délka 58 km, povodí 734 km2) a Rožnovské Bečvy (délka 37,6 km, povodí 254 km2) u Valašského Meziříčí, 288 m n. m.

Ústí zleva do: Moravy u Troubek, 195 m n. m. Asi dva kilometry před ústím se z řeky odděluje Malá Bečva (18,1 km), která ústí do Moštěnky u Plešovce, 190 m n. m.

Délka: 61,6 km

Plocha povodí: 1 625,7 km2 i se zdrojnicemi

Nejdelší přítoky: Jezernice (13,1 km), Velička (17,5 km), Ludina (15,1 km), Juhyně (32,9 km), Loučka (12,8 km)

 

Bečva ústí do Moravy uprostřed polí v okolí Tovačova. Morava byla na soutoku sice užší, ale jejím korytem se valilo větší množství vody. Od soutoku jsem pokračoval plochými poli po místních silničkách a později polní cestou po pravém břehu do Přerova. Z něj až do Lipníku vedla asfaltovaná cyklostezka po břehu Bečvy. Kolem řeky se prostírala pole, nad nimi se zvedaly zčásti zalesněné kopce. Lipník je poměrně malé město, přesto jsem jeho prohlídkou strávil asi hodinu. O dva kilometry dál v Týně nad Bečvou jsem odbočil do zalesněného kopce k hradu Helfštýn. Z Týna do Hranic jsem šlapal nezpevněnými polními cestami. Zpočátku byla pole na obou březích, později se řeka na levém břehu těsně přitiskla k zalesněnému svahu. V Teplicích si Bečva proráží poměrně úzkou soutěskou mezi vápencovými skalami. Kolem řeky se rozložily lázně s několika minerálními prameny, ve vápencových skalách se ukrývají aragonitové jeskyně. Z Teplic jsem po místních silnicích dojel přes Ústí do Skaličky. Údolí se znovu rozšířilo, opět se na březích prostřela poměrně velká pole mezi nízkými, převážně zalesněnými svahy. Cykloznačení mě dovedlo po místních cestách do Hustopečí. Za městysem jsem minul několik rybníků a potom znovu šlapal místní silničkou uprostřed roviny polí. Kousek za Lhotkou mě obklopily průmyslové závody na předměstí Valašského Meziříčí. Kolem nich a později zástavbou předměstí jsem dojel k malému parčíku na soutoku obou Bečev. (květen 2008)

06bystricka.jpg (76316 bytes)

Ústí Bystřice

 

07valmez.jpg (76071 bytes)

Soutok Bečev u Valašského Meziříčí

 

08choryne.jpg (76726 bytes)

Ústí Juhyně u Choryně

 

09kamenec.jpg (76770 bytes)

Kamenec

14morava.jpg (76075 bytes) 13troubky.jpg (76030 bytes) 12prerov.jpg (76921 bytes) 11lipnik.jpg (76747 bytes) 10hranice.jpg (77570 bytes)

Ústí do Moravy u Troubek

Oddělení Malé Bečvy v Troubkách

Přerov

Lipník n. B.

Hranice

 

MALÁ BEČVA

se odděluje z Bečvy v Troubkách ve výšce 199 m n. m., ústí zprava do Moštěnky u Kroměříže v 190 m n. m. Plocha povodí 69,5 km2, délka toku 18,1 km. Výlet v květnu 2013.

25troubky.jpg (76161 bytes) 24stanice.jpg (76753 bytes) 23zarici.jpg (76876 bytes) 22chropyne.jpg (76960 bytes) 21kromeriz.jpg (76596 bytes)
Oddělení z Bečvy v Troubkách Okolí Lobodic Okolí Zářičí Ústí Svodnice v Chropyni Ústí do Moštěnky u Kroměříže